Follow
Information Technologies in Education
Information Technologies in Education
Kherson State University
Verified email at kspu.edu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Облачные сервисы в образовании
ЗС Сейдаметова, СН Сейтвелиева
Информационные технологии в образовании 9 (9), 105-111, 2011
2352011
Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ
ВЮ Биков
Інформаційні технології в освіті, 8-23, 2011
207*2011
Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування
ВЮ Биков
Інформаційні технології в освіті, 9-37, 2013
166*2013
Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів
АМ Гуржій, ВВ Лапінський
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. праць.—Вип, 30-37, 2013
1582013
Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень
НВ Морзе, ОГ Кузьмінська
Інформаційні технології в освіті, 20-29, 2011
147*2011
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
ВМ Кухаренко
Інформаційні технології в освіті, 053-067, 2015
105*2015
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
ЮГ Запорожченко
Інформаційні технології в освіті, 138-145, 2013
852013
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інфломаційні технології в освіті, Випуск 4 (4), 63-76, 2009
84*2009
ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
АВ Яцишин
Інформаційні технології в освіті, 119-126, 2014
802014
СOCALC AS A LEARNING TOOL FOR NEURAL NETWORK SIMULATION IN THE SPECIAL COURSE “FOUNDATIONS OF MATHEMATIC INFORMATICS”
O Markova, S Semerikov, M Popel
Information Technologies in Education, 58-70, 2018
792018
Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід)
МА Шиненко, НВ Сороко
Інформаційні технології в освіті, 206-214, 2012
68*2012
Перспективні технології розвитку систем електронного навчання
МП Шишкіна
Інформаційні технології в освіті, 132-139, 2011
67*2011
Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
АМ Гуржій, ОВ Овчарук
Інформаційні технології в освіті України: Збірник наукових праць. Випуск, 38-44, 2013
65*2013
Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання
НВ Морзе, ОВ Ігнатенко
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр.–Херсон: ХДУ, 31-39, 2010
592010
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ТЛ Архипова, НВ Осипова, МС Львов
Информационные технологии в образовании, 007-018, 2015
532015
Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу
ТЯ Вдовичин, АВ Яцишин
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр.–Вип 16 (16), 134-140, 2013
52*2013
ПРО СИСТЕМУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВІДКРИТОМУ ДИСТАНЦІЙНОМУ КУРСІ
ВМ Кухаренко
Інформаційні технології в освіті, 032-042, 2012
442012
УПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЮЮ Дюлічева
Інформаційні технології в освіті, 58-64, 2013
40*2013
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
СГ Литвинова
Інформаційні технології в освіті, 185-191, 2013
402013
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ.
ТЛ Архіпова, ТВ Зайцева
Інформаційні технології в освіті, 99-108, 2013
392013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20