Information Technologies in Education
Information Technologies in Education
Kherson State University
Verified email at kspu.edu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Облачные сервисы в образовании
ЗС Сейдаметова, СН Сейтвелиева
Информационные технологии в образовании 9 (9), 105-111, 2011
1912011
Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ
ВЮ Биков
Інформаційні технології в освіті, 8-23, 2011
1802011
Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування
ВЮ Биков
Інформаційні технології в освіті, 9-37, 2013
1292013
Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень
НВ Морзе, ОГ Кузьмінська
Інформаційні технології в освіті, 20-29, 2011
1222011
Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів
АМ Гуржій, ВВ Лапінський
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. праць.—Вип, 30-37, 2013
1092013
Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання
НВ Морзе, ОВ Ігнатенко
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр.–Херсон: ХДУ, 31-39, 2010
792010
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інфломаційні технології в освіті, Випуск 4 (4), 63-76, 2009
642009
Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід)
МА Шиненко, НВ Сороко
Інформаційні технології в освіті, 206-214, 2012
602012
Перспективні технології розвитку систем електронного навчання
МП Шишкіна
Інформаційні технології в освіті, 132-139, 2011
592011
ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
АВ Яцишин
Інформаційні технології в освіті, 119-126, 2014
542014
Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти.[Електронний ресурс]
НВ Морзе, ОГ Кузьмінська, ВП Вембер, ОВ Барна
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/itvo/2010_6/2. pdf 6 …, 2010
522010
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
ЮГ Запорожченко
Інформаційні технології в освіті, 138-145, 2013
472013
СOCALC AS A LEARNING TOOL FOR NEURAL NETWORK SIMULATION IN THE SPECIAL COURSE “FOUNDATIONS OF MATHEMATIC INFORMATICS”
O Markova, S Semerikov, M Popel
Information Technologies in Education, 58-70, 2018
462018
Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
АМ Гуржій, ОВ Овчарук
Інформаційні технології в освіті України: Збірник наукових праць. Випуск, 38-44, 2013
442013
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
ВМ Кухаренко
Інформаційні технології в освіті, 053-067, 2015
432015
Prospects of the development of the modern educational institutions' learning and research environment: to the 15th anniversary of the institute of information technologies and …
MP Shyshkina, YG Zaporozhchenko, HM Kravtsov
Інформаційні технології в освіті, 62-70, 2014
392014
Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу
ТЯ Вдовичин, АВ Яцишин
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр.–Вип 16 (16), 134-140, 2013
372013
ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
ОА Гальчевська
Інформаційні технології в освіті, 115-126, 2015
352015
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ТЛ Архипова, НВ Осипова, МС Львов
Информационные технологии в образовании, 007-018, 2015
352015
ПРО СИСТЕМУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВІДКРИТОМУ ДИСТАНЦІЙНОМУ КУРСІ
ВМ Кухаренко
Інформаційні технології в освіті, 032-042, 2012
342012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20