Олена Дудкіна
Олена Дудкіна
доцент кафедри державного і муніципального управління,
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Муніципальний менеджмент: навч. посіб.
АФ Мельник, ГЛ Монастирський, ОП Дудкіна
К.: Знання, 180-181, 2006
892006
Регіональні особливості розвитку рекреаційних зон (методичні та організаційно-економічні основи)
ОП Дудкіна
181999
Регіональне управління: навч. посібник
ОП Дудкіна
Тернопіль: Вид-во" Астон", 2013.–209 с, 2013
72013
Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення: монографія/за ред. АФ Мельник
АФ Мельник, ТЛ Желюк, АЮ Васіна, ОП Дудкіна, ТМ Попович
Тернопіль: ТНЕУ 532, 2012
72012
Регіональна соціально-економічна асиметрія: діагностика та шляхи подолання
Д Дудкіна
Галицький економічний вісник., 21-27, 2012
52012
Регіональна соціально-економічна асиметрія: діагностика та шляхи подолання
О Дудкіна, П Дудкін
52012
Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення функцій муніципального менеджменту
О Дудкіна
52007
Регіональний маркетинг в системі управління збалансованим розвитком регіону
Дудкіна
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 51-60, 2013
42013
Регіональний маркетинг у системі управління збалансованим розвитком регіону
О Дудкіна
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 51-60, 2013
42013
Формування та розвиток регіональних інноваційних структур як нова парадигма співпраці вищих навчальних закладів і бізнесу
Д Дудкіна
Соціально-економічні проблеми і держава . Електронне наукове фахове видання, 2013
32013
Формування та розвиток регіональних інноваційних структур як нова парадигма співпраці вищих навчальних закладів і бізнесу
П Дудкін, О Дудкіна
32013
Структурна трансформація економіки регіонів в контексті забезпечення їх сталого розвитку
Дудкіна
Українська наука: минуле. сучасне, майбутнє: щорічник., 82-90, 2011
3*2011
Структурні трансформації розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення
П Дудкін, О Дудкіна
32010
Проблеми становлення муніципального менеджменту в Україні в контексті європейської інтеграції
М Дудкіна
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна 2 (18), 73-78, 2005
3*2005
Структурна трансформація економіки реґіонів в контексті забезпечення їх сталого розвитку
О Дудкіна
32003
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ
М Шкільняк, А Мельник, Т Желюк, О Дудкіна, Т Попович
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 140-144, 2017
22017
Система вищої освіти як чинник соціально-економічного розвитку міст та регіонів
Д Дудкіна
Схід, 54-58, 2011
22011
Система вищої освіти як чинник соціально-економічного розвитку міст та регіонів
П Дудкін, О Дудкіна
22011
Ринок рекреаційних послуг: особливості функціонування та необхідність державного регулювання
О Дудкіна
21999
Реалізація Smart ідей: управлінські та інфраструктурні аспекти
П Дудкін, О Дудкіна
Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20