Алла Пашиева
Алла Пашиева
Национальная академия внутренних дел
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ЕКСПЕРТИЗА ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ
АС Пашиєва
2018
Актуальні питання адміністративно-правового регулювання обігу холодної зброї
АС Пашиєва
Криміналістика і судова експертиза, 103-109, 2018
2018
Інформаційне забезпечення криміналістичного дослідження метальної холодної зброї
A Pashyieva
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 106 (1), 303-311, 2018
2018
Особливості огляду місця події злочину, учиненого із застосуванням метальної холодної зброї
A Pashyieva
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 107 (2), 194-202, 2018
2018
Метальна зброя як об’єкт криміналістичного дослідження
АС Пашиєва
2017
Холодна зброя в кримінальному законодавстві
АС Пашиєва
2017
Історико-правовий аналіз формування криміналістичного вчення про холодну зброю
АС Голоколосова
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 332-342, 2016
2016
РЕАЛІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
АГ Єгоров, АС Плескачевський, АІ Желєзняков, АС Гобєєв, АІ Устінов, ...
2016
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕННЯ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНЕ З ВИКОРИСТАННЯМ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ
АС Голоколосова
2015
Криміналістичне дослідження сюрикенів як різновиду метальної холодної зброї
A Golokolosova
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 95 (2), 117-124, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10