Татьяна Игоревна Салашенко
Татьяна Игоревна Салашенко
Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины
Verified email at ndc-ipr.org
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія підвищення енергоефективності промисловості регіону: теоретико-методичні аспекти формування: монографія
МВ Афанасьєв, ТІ Салашенко
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
192014
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗМІЦНЕННЯ ПАЛИВНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ЛОВ Кизим Микола Олександрович, Хаустова Вікторія Євгенівна, Салашенко ...
Проблеми економіки., С.79-88, 2017
7*2017
Аналітичні аспекти оцінки енергетичної залежності в нафтодефіцитних країнах
ВВ Шпілевський, ЮА Сапронов, ТІ Салашенко
Проблеми економіки, 14-21, 2013
72013
Оцінка енергоефективності з позиції концепції стійкого розвитку
МВ Афанасьєв
Економіка і менеджмент: Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених …, 2010
72010
Стратегічна карта як інструмент операціоналізації стратегії енергоефективності промисловості регіону
ТІ Салашенко, ТИ Салашенко
ХНЕУ, 2012
62012
Перспективы укрепления энергетической безопасности Украины путем развития нетрадиционной газодобычи
БЛМ Кизим Н. А., Салашенко Т. И.
Проблемы экономики, 34-43, 2016
52016
Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: монографія
ВС Пономаренко, МВ Афанасьєв, ІВ Гонтарева, ІЯ Іпполітова, ...
ХНЕУ, 2013
42013
Теоретико-аналітичні аспекти оцінки енергетичної складової економічної безпеки національного господарства
А Мерхо, Т Салашенко
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2013
42013
Особливості оцінки енергоефективності регіонів з позиції забезпечення їх сталого розвитку
ТІ Салашенко
Ефективна економіка, 2012
42012
Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні складові та пріоритетні напрями
БЛМ Кизим М. О., Шпілєвський В. В., Салашенко Т. І.
Бизнес Информ, 79-89, 2016
32016
Конкурентоспособность продуктового портфеля: теория и практика управления
ГА Селезнева, ТИ Салашенко, ОВ Чилибьева
Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая, 14, 2007
32007
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ: ВИБІР ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ЗА ВИДАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТІ Салашенко
Економічний форум.-ғ4.–2012.–Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf …, 2012
2*2012
Конкурентний ринок електроенергії: теоретичні підходи та моделі формування
STI Kyzym MO
Проблеми економіки, 2020
1*2020
Стратегічні аспекти підвищення енергоефективності регіонів країни
СТІ Губарєва ІО
Проблеми економіки, 2020
1*2020
Національні особливості реорганізації енергетичних ринків України у контексті реалізації її міжнародних зобов’язань
ТІ Салашенко
ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2017
12017
Енергоефективність як властивість економічних систем: міжнародний досвід оцінки
ТІ Салашенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
12012
Региональные программы энергообеспечения и энергосбережения: основа устойчивого развития мезосистем
НВ Афанасьев, ТИ Салашенко
Бізнес Інформ, 53-55, 2011
12011
Наукове забезпечення лібералізації ринку електричної енергії України
ТИ Салашенко
2020
Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України (частина 2)
СТІ Кизим М. О.
Бізнес Інформ, C. 117–127., 2020
2020
Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України (частина 1)
СТІ Кизим М. О.
Бізнес Інформ, C. 115–124, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20