Подписаться
Татьяна Игоревна Салашенко
Татьяна Игоревна Салашенко
Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndc-ipr.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія підвищення енергоефективності промисловості регіону: теоретико-методичні аспекти формування: монографія
МВ Афанасьєв, ТІ Салашенко
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
212014
Energy security of the national economy based on a systems approach
VE Khaustova, TI Salashenko, OV Lelyuk
Науковий вісник Полісся 1 (2 (14)), 79-92, 2018
82018
Стратегічна карта як інструмент операціоналізації стратегії енергоефективності промисловості регіону
ТІ Салашенко, ТИ Салашенко
ХНЕУ, 2012
82012
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗМІЦНЕННЯ ПАЛИВНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ЛОВ Кизим Микола Олександрович, Хаустова Вікторія Євгенівна, Салашенко ...
Проблеми економіки., С.79-88, 2017
7*2017
Аналітичні аспекти оцінки енергетичної залежності в нафтодефіцитних країнах
ВВ Шпілевський, ЮА Сапронов, ТІ Салашенко
Проблеми економіки, 14-21, 2013
72013
Оцінка енергоефективності з позиції концепції стійкого розвитку
МВ Афанасьєв, ТІ Салашенко
Економіка і менеджмент: Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених …, 2010
72010
Стратегічні аспекти підвищення енергоефективності регіонів країни
СТІ Губарєва ІО
Проблеми економіки, 2020
52020
Перспективы укрепления энергетической безопасности Украины путем развития нетрадиционной газодобычи
БЛМ Кизим Н. А., Салашенко Т. И.
Проблемы экономики, 34-43, 2016
52016
Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні складові та пріоритетні напрями
БЛМ Кизим М. О., Шпілєвський В. В., Салашенко Т. І.
Бизнес Информ, 79-89, 2016
52016
Особливості оцінки енергоефективності регіонів з позиції забезпечення їх сталого розвитку
ТІ Салашенко
Ефективна економіка, 2012
52012
Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: монографія
ВС Пономаренко, МВ Афанасьєв, ІВ Гонтарева, ІЯ Іпполітова, ...
ХНЕУ, 2013
42013
Теоретико-аналітичні аспекти оцінки енергетичної складової економічної безпеки національного господарства
А Мерхо, Т Салашенко
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 48-58, 2013
42013
Конкурентоспособность продуктового портфеля: теория и практика управления
ГА Селезнева, ТИ Салашенко, ОВ Чилибьева
Донецький національний технічний університет, 2007
32007
Electricity Markets Instability: Causes of Price Dispersion
Q Chen, A Balian, M Kyzym, T Salashenko, I Gryshova, V Khaustova
Sustainability 13 (22), 12343, 2021
22021
Енергетична безпеки України в сфері електроенергетики: системні проблеми та пріоритетні напрями
ТІ Салашенко
Ефективна економіка, 2016
22016
Енергоефективність як властивість економічних систем: міжнародний досвід оцінки
ТІ Салашенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
22012
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ: ВИБІР ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ЗА ВИДАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТІ Салашенко
Економічний форум.-ғ4.–2012.–Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf …, 2012
2*2012
Региональные программы энергообеспечения и энергосбережения: основа устойчивого развития мезосистем
НВ Афанасьев, ТИ Салашенко
Бізнес Інформ, 53-55, 2011
22011
Assessment of Power System Sustainability and Compromises between the Development Goals
D Wang, I Gryshova, A Balian, M Kyzym, T Salashenko, V Khaustova, ...
Sustainability 14 (4), 2236, 2022
12022
Конкурентный рынок электроэнергии: теоретические подходы и модели формирования
НА Кизим, ТИ Салашенко
Проблемы экономики (Харьков), 130-143, 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20