Кафедра психології розвитку та консультування
Кафедра психології розвитку та консультування
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Психологія емпатії
ЛП Журавльова
ЖДУ ім. І. Франка, 2007
982007
Эмпатийные отношения младших школьников, воспитывающихся вне семьи
ЛП Выговская
Психологический журнал 17 (4), 55-63, 1996
531996
Емпатійні ставлення та їх класифікація
ЛП Журавльова
Соціальна психологія, 31, 2008
192008
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ КУРСІВ НАВЧАННЯ
К Лаврова, ІА Гречуха
ВЗ Свиридюк–доктор медичних наук, проректор з наукової роботи Житомирського …, 2004
182004
Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства)
ГВ Пирог
Інститут філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2005
142005
Діагностика емпатії та її форм у підлітковому та юнацькому віці
ЛП Журавльова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 0
14
Ціннісні орієнтації як чинник виникнення та подолання конфліктних форм поведінки в юнацькому віці
ЛО Коберник
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
102010
Психологія емпатії:[Монографія]./Лариса Петрівна Журавльова
ЛП Журавльова
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007
102007
Психологические особенности политического участия молодежи
ГВ Пирог
Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України, 132-135, 2007
102007
Психологія інформаційної діяльності: навчальний посібник.-2-ге вид., доп. і перероб.
ВВ Кириченко
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015
92015
Емпатійні детермінанти психологічного здоров’я
ЛП Журавльова
Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН …, 2010
92010
Психологічні основи розвитку емпатії людини
ЛП Журавльова, ЛП Журавлева
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2008
92008
Особливості системи християнських цінностей
ГВ Пирог
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2004
92004
Теоретико-методологические основы решения проблемы эмпатии
ЛП Выговская
Українська психологія: сучасний потенціал. Матеріали Четвертих Костюківських …, 1996
91996
Психологічні аспекти функціонування релігійних цінностей (християнський аспект)
ГВ Пирог
Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і …, 2006
82006
Соціальна аспекти функціонування релігійних цінностей
ГВ Пирог
82003
Системний аналіз політичних орієнтацій особистості
ГВ Пирог
Особистісне зростання: теорія і практика., 64-68, 2016
72016
Структурно-динамічна модель міжособистісної взаємодії
ЛП Журавльова, ТВ Коломієць
Вісник Одеського національного університету. Психологія, 17-24, 2013
72013
Психологическое изучение политического поведения студентов
ГВ Пирог
Горизонты образования: Научно-методический журнал, 52-55, 2011
72011
Проблема изучения личности гражданина в политической психологии
ГВ Пирог
Горизонты образования: Научно-методический журнал, 164-170, 2010
72010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20