Наталія Шарошкіна
Наталія Шарошкіна
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Verified email at ipood.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційна культура як основа загальної культури дорослих
Н Шарошкіна
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 194-203, 2018
22018
Біографічні дослідження в дискурсі розвитку культури педагога
НГ Шарошкіна
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2013
22013
Біографічний метод в освітній роботі як аналіз життєвого шляху людини
Н Шарошкіна
Видавництво Львівської політехніки, 2012
22012
Розвиток народних бібліотек-читалень на Київщині (кінець XІХ–початок ХX століття)
N Sharoshkina
ScienceRise: Pedagogical Education, 41-45, 2017
12017
Культурно-освітня робота бібліотеки як соціального інституту
НГ Шарошкіна
Педагогіка і психологія (Вісник НАПН України) 3 (80), 85-91, 2013
12013
Навчання дорослих в умовах неформальної освіти
ІМ Андрощук, ТГ Калюжна, ВМ Піддячий, НГ Шарошкіна
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2019
2019
Читання як основа освіти дорослих в умовах бібліотек
НГ Шарошкіна, НІ Білик
Імідж сучасного педагога, 5-9, 2019
2019
Розвиток народних бібліотек Київщини наприкінці XIX–на початку XX століття
НГ Шарошкіна
ТАЛКОМ 2 (14), 71-74, 2018
2018
Кар’єрна компетентність майбутніх інженерів-механіків: сутність і структура
ММ Клименко
ScienceRise. Pedagogical Education, 9-14, 2017
2017
Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи: Програма ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича …
ОВ Аніщенко, НМ Авшенюк, ОВ Баніт, ОВ Василенко, МП Вовк, ...
ІПООД НАПН України, 2017
2017
Виховна діяльність майбутнього педагога на основі культурологічного підходу
НГ Шарошкіна
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
2016
Ідеї та теоретичні положення просвітництва О. Пругавіна
Н Шарошкіна
Педагогіка і психологія професійної освіти, 149-157, 2015
2015
С. Сірополко про народні бібліотеки в освітньому просторі
НГ Шарошкіна
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2013
2013
Наші автори
ЯС Андрушко, НМ Бамбурак, ВА Бондаренко
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14