Олександра Ляшенко
Олександра Ляшенко
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія
ГВ Козаченко, ВП Пономарьов, ОМ Ляшенко
К.: Лібра 280, 32, 2003
6642003
Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства:[монографія]
ОМ Ляшенко
Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011
126*2011
Управління інвестиціями на підприємстві
ГВ Козаченко, ОМ Антіпов, ОМ Ляшенко, ГІ Дібніс
К.: Лібра 1004, 368, 2004
762004
Экономическая безопасноть: сущность и механизмы обеспечения: монографія
ГВ Козаченко, ВП Пономарев, ОМ Ляшенко
К.: Лібра, 2003
262003
Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика
ЛОМ Саприкіна М.А.
К.: Вид-во «Фабований лист», 2011
212011
Дефініції соціально-економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Економіка. Менеджмент. Підприємство.—Луганськ: В-во СНУ ім. Даля, 2, 2007
162007
Enterprise economic security management conception
BV Kozachenko G., Lyashenko O.
Teka Komisji Motoryazacji i Energetyki Rolnictwa Politechniki Lubelskiej …, 2010
14*2010
Про стратегію забезпечення продовольчої безпеки
ОМ Ляшенко
Зб. наук. праць Луганського держ. аграрного ун-ту. Економічні науки …, 2006
142006
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія.-в 3 т
ОМ Ляшенко, ЮС Погорєлов, ВЛ Безбожний
Луганськ: Вид-во" Елтон-2010".–282 с, 2010
122010
Специфічні властивості фінансової безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Управління проектами та розвиток виробництва, 27-32, 2012
112012
Економічна безпека та національна конкурентоспроможність в умовах глобалізації
ОМ Ляшенко, БВ Плескач, ВК Бантуш
Культура народов Причерноморья, 2009
102009
Управлiння iнвестицiями на пiдприємствi
ГВ Козаченко, ОМ Антiпов, ОМ Ляшенко, ГI Дiбнiс
92004
Світова гібридна війна: український фронт
ВП Горбулін, ОС Власюк
8*2017
Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки комерційного банку
ВІ Франчук, СІ Мельник
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2012
82012
Декомпозиція управління економічною безпекою підприємства
ГВ Козаченко, ОМ Ляшенко
Вісник Хмельницького національного університету, 34-38, 2009
82009
Становлення соціально-економічної безпеки підприємства
ІВ Венглюк
Економічний вісник Донбасу, 226-230, 2013
72013
Комплементаризм в управлінні економічною безпекою підприємства
ОМ Ляшенко
Вчені записки Університету “КРОК”/Університет економіки та права “КРОК, 98-103, 2012
72012
Система економiчної безпеки: держава, регiон, пiдприємство: монографiя за заг. ред. ГВ Козаченко
ОМ Ляшенко, ЮС Погорелов, ВЛ Безбожний
72010
Підходи до ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Економіка. Менеджмент. Підприємництво/Східноукраїнський національний ун-т …, 2006
72006
Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства
ЛГ Шемаєва, ОМ Ляшенко
Фінанси України, 76-83, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20