Олександра Ляшенко
Олександра Ляшенко
Неизвестная организация
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія
ГВ Козаченко, ВП Пономарьов, ОМ Ляшенко
К.: Лібра 280, 32, 2003
7052003
Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства:[монографія]
ОМ Ляшенко
Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011
148*2011
Управління інвестиціями на підприємстві
ГВ Козаченко, ОМ Антіпов, ОМ Ляшенко, ГІ Дібніс
К.: Лібра 1004, 368, 2004
782004
Экономическая безопасноть: сущность и механизмы обеспечения: монографія
ГВ Козаченко, ВП Пономарев, ОМ Ляшенко
К.: Лібра, 2003
272003
Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика
ЛОМ Саприкіна М.А.
К.: Вид-во «Фабований лист», 2011
252011
Enterprise economic security management conception
BV Kozachenko G., Lyashenko O.
Teka Komisji Motoryazacji i Energetyki Rolnictwa Politechniki Lubelskiej …, 2010
16*2010
Дефініції соціально-економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Економіка. Менеджмент. Підприємство.—Луганськ: В-во СНУ ім. Даля, 2, 2007
162007
Про стратегію забезпечення продовольчої безпеки
ОМ Ляшенко
Зб. наук. праць Луганського держ. аграрного ун-ту. Економічні науки …, 2006
152006
Специфічні властивості фінансової безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Управління проектами та розвиток виробництва, 27-32, 2012
132012
Світова гібридна війна: український фронт
ВП Горбулін, ОС Власюк
12*2017
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія.-в 3 т
ОМ Ляшенко, ЮС Погорєлов, ВЛ Безбожний
Луганськ: Вид-во" Елтон-2010".–282 с, 2010
112010
Економічна безпека та національна конкурентоспроможність в умовах глобалізації
ОМ Ляшенко, БВ Плескач, ВК Бантуш
Культура народов Причерноморья, 2009
102009
Управлiння iнвестицiями на пiдприємствi
ГВ Козаченко, ОМ Антiпов, ОМ Ляшенко, ГI Дiбнiс
102004
Декомпозиція управління економічною безпекою підприємства
ГВ Козаченко, ОМ Ляшенко
Вісник Хмельницького національного університету, 34-38, 2009
92009
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство:[монографія]
ГВ Козаченко, ОІ Захаров, ОМ Ляшенко
Луганськ: Еталон, 2010
82010
Кадрова безпека у системі економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко, ЯМ Криль
Економіка. Менеджмент. Підприємництво, 274-279, 2013
72013
Підходи до ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Економіка. Менеджмент. Підприємництво/Східноукраїнський національний ун-т …, 2006
72006
Аналітичний огляд сучасних підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 254-263, 2014
62014
Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства
ЛГ Шемаєва, ОМ Ляшенко
Фінанси України, 76-83, 2012
62012
Комплементаризм в управлінні економічною безпекою підприємства
ОМ Ляшенко
Вчені записки Університету “КРОК”/Університет економіки та права “КРОК, 98-103, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20