Олександра Ляшенко
Олександра Ляшенко
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія
ГВ Козаченко, ВП Пономарьов, ОМ Ляшенко
К.: Лібра 280, 32, 2003
6722003
Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства:[монографія]
ОМ Ляшенко
Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011
133*2011
Управління інвестиціями на підприємстві
ГВ Козаченко, ОМ Антіпов, ОМ Ляшенко, ГІ Дібніс
К.: Лібра 1004, 368, 2004
752004
Экономическая безопасноть: сущность и механизмы обеспечения: монографія
ГВ Козаченко, ВП Пономарев, ОМ Ляшенко
К.: Лібра, 2003
262003
Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика
ЛОМ Саприкіна М.А.
К.: Вид-во «Фабований лист», 2011
252011
Дефініції соціально-економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Економіка. Менеджмент. Підприємство.—Луганськ: В-во СНУ ім. Даля, 2, 2007
152007
Enterprise economic security management conception
BV Kozachenko G., Lyashenko O.
Teka Komisji Motoryazacji i Energetyki Rolnictwa Politechniki Lubelskiej …, 2010
14*2010
Про стратегію забезпечення продовольчої безпеки
ОМ Ляшенко
Зб. наук. праць Луганського держ. аграрного ун-ту. Економічні науки …, 2006
132006
Специфічні властивості фінансової безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Управління проектами та розвиток виробництва, 27-32, 2012
112012
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія.-в 3 т
ОМ Ляшенко, ЮС Погорєлов, ВЛ Безбожний
Луганськ: Вид-во" Елтон-2010".–282 с, 2010
112010
Світова гібридна війна: український фронт
ВП Горбулін, ОС Власюк
10*2017
Економічна безпека та національна конкурентоспроможність в умовах глобалізації
ОМ Ляшенко, БВ Плескач, ВК Бантуш
Культура народов Причерноморья, 2009
102009
Управлiння iнвестицiями на пiдприємствi
ГВ Козаченко, ОМ Антiпов, ОМ Ляшенко, ГI Дiбнiс
92004
Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки комерційного банку
ВІ Франчук, СІ Мельник
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2012
82012
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство:[монографія]
ГВ Козаченко, ОІ Захаров, ОМ Ляшенко
Луганськ: Еталон, 2010
82010
Декомпозиція управління економічною безпекою підприємства
ГВ Козаченко, ОМ Ляшенко
Вісник Хмельницького національного університету, 34-38, 2009
82009
Становлення соціально-економічної безпеки підприємства
ІВ Венглюк
Економічний вісник Донбасу, 226-230, 2013
72013
Система економiчної безпеки: держава, регiон, пiдприємство: монографiя за заг. ред. ГВ Козаченко
ОМ Ляшенко, ЮС Погорелов, ВЛ Безбожний
72010
Підходи до ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Економіка. Менеджмент. Підприємництво/Східноукраїнський національний ун-т …, 2006
72006
Кадрова безпека у системі економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко, ЯМ Криль
Економіка. Менеджмент. Підприємництво, 274-279, 2013
62013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20