Oleksandra Liashenko
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія
ГВ Козаченко, ВП Пономарьов, ОМ Ляшенко
К.: Лібра 280, 2, 2003
9082003
Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія
ОМ Ляшенко
Nat︠s︡ionalʹnyĭ instytut stratehichnykh doslidz︠h︡enʹ, 2015
221*2015
Управління інвестиціями на підприємстві
ГВ Козаченко, ОМ Антіпов, ОМ Ляшенко, ГІ Дібніс
К.: Лібра 1004, 368, 2004
95*2004
Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика
ЛОМ Саприкіна М.А.
К.: Вид-во «Фабований лист», 2011
402011
Світова гібридна війна: український фронт
ВП Горбулін, ОС Власюк
35*2017
Systema ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [System of economic security: state, region, enterprise]
AV Kozachenko, OM Lyashenko, S Pogorelov Yu, VL Bezbozhnyi
Lugansk: Elton-2 1, 282, 2010
242010
Enterprise economic security management conception
BV Kozachenko G., Lyashenko O.
Teka Komisji Motoryazacji i Energetyki Rolnictwa Politechniki Lubelskiej …, 2010
22*2010
Специфічні властивості фінансової безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Управління проектами та розвиток виробництва, 27-32, 2012
182012
Економічна безпека та національна конкурентоспроможність в умовах глобалізації
ОМ Ляшенко, БВ Плескач, ВК Бантуш
Культура народов Причерноморья, 2009
182009
Дефініції соціально-економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Економіка. Менеджмент. Підприємство.—Луганськ: В-во СНУ ім. Даля, 2, 2007
182007
Особливості трудової міграції України
ОМ Ляшенко, ЮІ Шампанюк
Young 31 (4), 2016
142016
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство [монографія]
ОМ Ляшенко, ЮС Погорєлов, ВЛ Безбожний
Луганськ: Елтон–2, 2010
142010
Про стратегію забезпечення продовольчої безпеки
ОМ Ляшенко
Зб. наук. праць Луганського держ. аграрного ун-ту. Економічні науки …, 2006
142006
Кадрова безпека у системі економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко, ЯМ Криль
Економіка. Менеджмент. Підприємництво, 274-279, 2013
132013
Economic security of the enterprise: the essence and mechanism of support
AV Kozachenko, VP Ponomarev, AN Lyashenko
Kiev: Publishing house" Libra, 2003
132003
Аналітичний огляд сучасних підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 254-263, 2014
112014
Innovatsiino-investytsiina i tekhnolohichna bezpeka transformatsii rehionalnykh ekonomichnykh system [Innovative-investment and technological safety of transformation of the …
MA Khvesyk, AV Stepanenko, HO Obykhod, OM Lyashenko, NV Datsiy, ...
Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian], 2013
112013
Система економiчної безпеки: держава, регiон, пiдприємство: монографiя за заг. ред. ГВ Козаченко
ОМ Ляшенко, ЮС Погорелов, ВЛ Безбожний
112010
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія
ГВ Козаченко, ОІ Захаров, ОМ Ляшенко
Луганськ: Еталон, 2010
112010
ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА: ДІ АЛЕКТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ, ВИБІР СПОСОБІВ УЗГОДЖЕННЯ
О Ляшенко
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 54-61, 2013
102013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20