Підписатись
Oleksandra Liashenko
Oleksandra Liashenko
Український Католицький Університет
Підтверджена електронна адреса в ucu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія
ГВ Козаченко, ВП Пономарьов, ОМ Ляшенко
К.: Лібра 280, 32, 2003
11462003
Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства
OM Lyashenko
НІСД Національний інститут стратегічних досліджень, 2015
345*2015
Управління інвестиціями на підприємстві
ГВ Козаченко, ОМ Антіпов, ОМ Ляшенко, ГІ Дібніс
К.: Лібра 1004, 368, 2004
1222004
Kontseptualizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Conceptualization of management of economic safety of the enterprise]
OM Liashenko
Luhansk: SNU im. V. Dalia, 2011
932011
Світова гібридна війна: український фронт
ВП Горбулін, ОС Власюк
922017
Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика
ЛОМ Саприкіна М.А.
К.: Вид-во «Фабований лист», 2011
632011
Systema ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [System of economic security: state, region, enterprise]
HV Kozachenko, OM Lyashenko, S Pogorelov Yu, VL Bezbozhnyi
Lugansk: Elton-2 1, 282, 2010
322010
Специфічні властивості фінансової безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Управління проектами та розвиток виробництва, 27-32, 2012
312012
Enterprise economic security management conception
BV Kozachenko G., Lyashenko O.
Teka Komisji Motoryazacji i Energetyki Rolnictwa Politechniki Lubelskiej …, 2010
26*2010
Кадрова безпека у системі економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко, ЯМ Криль
Економіка. Менеджмент. Підприємництво, 274-279, 2013
252013
Економічна безпека та національна конкурентоспроможність в умовах глобалізації
ОМ Ляшенко, БВ Плескач, ВК Бантуш
Культура народов Причерноморья, 2009
252009
Донбас і Крим: ціна повернення
ВП Горбулін, ОС Власюк
К.: НІСД, 474, 2015
222015
Дефініції соціально-економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського …, 2007
202007
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія.-в 3 т
ОМ Ляшенко, ЮС Погорелов, ВЛ Безбожний
Луганськ: Вид-во" Елтон-2010".–282 с, 2010
182010
Economic security of the enterprise: the nature and mechanism to ensure
GV Kozachenko, VP Ponomarev, OM Lyashenko
Kyiv: Libra, 2003
182003
Про стратегію забезпечення продовольчої безпеки
ОМ Ляшенко
Зб. наук. праць Луганського держ. аграрного ун-ту. Економічні науки …, 2006
162006
Donbas i Krym: tsina povernennya [Donbass and Crimea: return price]
VP Horbulin, OS Vlasyuk, EM Libanovа, OM Lyashenko
Kyiv: NISD [in Ukrainian], 2015
152015
Економічні інтереси стейкхолдерів підприємства: діалектична взаємодія систематизація, вибір способів узгодження
О Ляшенко
ТНЕУ, 2013
152013
Система економiчної безпеки: держава, регiон, пiдприємство: монографiя за заг. ред. ГВ Козаченко
ОМ Ляшенко, ЮС Погорелов, ВЛ Безбожний
142010
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія
ГВ Козаченко, ОІ Захаров, ОМ Ляшенко
Луганськ: Еталон, 2010
142010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20