Підписатись
Oleksandra Liashenko
Oleksandra Liashenko
Український Католицький Університет
Підтверджена електронна адреса в ucu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія
ГВ Козаченко, ВП Пономарьов, ОМ Ляшенко
К.: Лібра 280, 32, 2003
10952003
Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства
OM Lyashenko
НІСД Національний інститут стратегічних досліджень, 2015
312*2015
Управління інвестиціями на підприємстві
ГВ Козаченко, ОМ Антіпов, ОМ Ляшенко, ГІ Дібніс
К.: Лібра 1004, 368, 2004
1132004
Kontseptualizatsiya upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva [Conceptualization of management of economic security of the enterprise: monograph]
OM Lyashenko
Kyiv: NISS.[in Ukrainian], 2015
802015
Світова гібридна війна: український фронт
ВП Горбулін, ОС Власюк
742017
Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика
ЛОМ Саприкіна М.А.
К.: Вид-во «Фабований лист», 2011
612011
Systema ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [System of economic security: state, region, enterprise]
HV Kozachenko, OM Lyashenko, S Pogorelov Yu, VL Bezbozhnyi
Lugansk: Elton-2 1, 282, 2010
322010
Специфічні властивості фінансової безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Управління проектами та розвиток виробництва, 27-32, 2012
302012
Enterprise economic security management conception
BV Kozachenko G., Lyashenko O.
Teka Komisji Motoryazacji i Energetyki Rolnictwa Politechniki Lubelskiej …, 2010
25*2010
Економічна безпека та національна конкурентоспроможність в умовах глобалізації
ОМ Ляшенко, БВ Плескач, ВК Бантуш
Культура народов Причерноморья, 2009
252009
Донбас і Крим: ціна повернення
ВП Горбулін, ОС Власюк
К.: НІСД, 474, 2015
222015
Кадрова безпека у системі економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко, ЯМ Криль
Економіка. Менеджмент. Підприємництво, 274-279, 2013
202013
Дефініції соціально-економічної безпеки підприємства
ОМ Ляшенко
Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського …, 2007
202007
Economic security of the enterprise: the nature and mechanism to ensure
GV Kozachenko, VP Ponomarev, OM Lyashenko
Kyiv: Libra, 2003
182003
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство:[монографія]: в 3 т
ОМ Ляшенко, ЮС Погорелов, ВЛ Безбожний
Луганськ: Вид-во" Елтон-2010".–282 с, 2010
162010
Про стратегію забезпечення продовольчої безпеки
ОМ Ляшенко
Зб. наук. праць Луганського держ. аграрного ун-ту. Економічні науки …, 2006
152006
Innovatsiino-investytsiina i tekhnolohichna bezpeka transformatsii rehionalnykh ekonomichnykh system [Innovative-investment and technological safety of transformation of the …
MA Khvesyk, AV Stepanenko, HO Obykhod, OM Lyashenko, NV Datsiy, ...
Kyiv: Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo «Vydavnytstvo «Naukova dumka» NAN …, 2013
142013
ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА: ДІ АЛЕКТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ, ВИБІР СПОСОБІВ УЗГОДЖЕННЯ
О Ляшенко
Вісник Економіки, 54-61, 2013
142013
Система економiчної безпеки: держава, регiон, пiдприємство: монографiя за заг. ред. ГВ Козаченко
ОМ Ляшенко, ЮС Погорелов, ВЛ Безбожний
142010
Декомпозиція управління економічною безпекою підприємства
ГВ Козаченко, ОМ Ляшенко
Вісник Хмельницького національного університету, 34-38, 2009
142009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20