Оксана Яківна Міщенко, O. Mishchenko (ORCID ID 0000-0001-5862-4543)
Оксана Яківна Міщенко, O. Mishchenko (ORCID ID 0000-0001-5862-4543)
Національний фармацевтичний університет, професор кафедри клінічної фармакології ІПКСФ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фармакоепідеміологічні дослідження обсягів споживання антигіпертензивних лікарських засобів в Україні
ЛВ Яковлєва, ОЯ Міщенко, ВЮ Адонкіна, ЛВ Яковлева
72015
Фармакологічна активність і механізми дії нового класу адаптогенів на основі продуктів бджільництва і бурштинової кислоти
ОЯ Міщенко
62010
Експериментальне вивчення нових адаптогенних засобів
ЛВ Яковлєва, ОЯ Міщенко, ЮБ Лар’яновська, ОЮ Кошова, ...
62009
Фармакоэпидемиологическое исследование потребления антигипертензивных препаратов в Украине
OЯ Мищенко, ЛВ Яковлева, ВЮ Адонкина, ИВ Чинуш, ОЯ Міщенко, ...
52013
Оцінка стреспротективної активності нових фармакологічних засобів адаптогенної дії на моделі гострого іммобілізаційного стресу
ЛВ Яковлєва, ОЯ Міщенко
НФаУ, 2006
52006
Порівняльне вивчення актопротекторноϊ діϊ засобу Поллентар та його окремих субстанцій
ОЯ Міщенко, ЛВ Яковлºва
52003
Порівняльне вивчення актопротекторноϊ діϊ засобу Поллентар та його окремих субстанцій
ОЯ Міщенко, ЛВ Яковлºва
52003
Експериментальне вивчення впливу нового адаптивного засобу “Поллентар” на витривалість щурів
ОЯ Міщенко, ЛВ Яковлєва, МВ Лелека
Медична хімія 4 (4), 48-51, 2002
52002
Корекція неврологічних і когнітивних порушень при церебральній ішемії оригінальними нейроактивними олігопептидами
РД Дейко, СЮ Штриголь, ОО Колобов, ОЯ Міщенко
Фармакологія та лікарська токсикологія, 24-29, 2015
42015
Pharmacoeconomic evaluation of fixed-dose triple combination for antihypertensive therapy in Ukraine
O Mishchenko, L Iakovlieva, V Adonkina
Journal of Health Policy Outcomes Research 1, 66-74, 2014
42014
PUK24 Pharmacoeconomic aspects of use of erythropoietin drugs in patients on hemodialysis in Ukraine
N Bezditko, L Iakovlieva, O Mishchenko, O Gerasymova, O Kyrychenko
Value in Health 15 (7), A459, 2012
42012
Фармакоекономіка: навчальний посібник
ЛВ Яковлева, ЛВ Яковлєва, НВ Бездетко, НВ Бездітко, ОО Герасимова, ...
42009
Блокатори кальцієвих каналів: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні
ЛВ Яковлєва, ОЯ Міщенко, ВЮ Адонкіна, ЛВ Яковлева, ОЯ Мищенко, ...
32015
Оцінка економічної доступності антитромботичної терапії ішемічного інсульту
ВЮ Адонкіна, ОЯ Міщенко
32013
Фармакологічна ефективність емульсії анальбену на моделі ад'ювантного артриту у щурів
ОЯ Міщенко, АА Котвіцька, АА Котвицкая, OЯ Мищенко
НФаУ, 2001
32001
Експериментальне вивчення антигіпоксичної та антиоксидантної активності індолінорену
АЮ Маркіна, ОЯ Міщенко, АЮ Маркина, ОЯ Мищенко
22017
Скрининговые исследования новых производных 2-оксоиндолина
АЮ Маркина, ОЯ Мищенко
Фармакологія та лікарська токсикологія, 69-73, 2017
22017
Pharmacoepidemiological analysis: dynamics of availability of statins in Ukraine
NV Bezditko, LV Iakovlieva, OY Mischenko, IV Chynush, EL Toryanik
Clinical pharmacy 20 (2), 6-11, 2016
22016
Pharmacoeconomic analysis of methods for diagnosis of relapse and/or metastases of differentiated thyroid cancer
LV Iakovlieva, NV Bezditko, OI Mishchenko, NI Lukhovitska
Clinical pharmacy 19 (2), 9-13, 2015
22015
Calcium channel blockers: the study of the assortment, socio-economic affordability and volumes of consumption in Ukraine
LV Iakovlieva, OY Mishchenko, VY Adonkina
Social pharmacy in health care 1 (1), 18-24, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20