Підписатись
Гахович Наталія Георгіївна
Гахович Наталія Георгіївна
старший науковий співробітник відділу промислової політики, ДУ "Інститут економіки та прогнозування
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
монографія/[Геєць ВМ, Шинкарук ЛВ, Артьомова ТІ та ін.]; за ред. д-ра екон. наук ЛВ Шинкарук; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
С зміни та економічний розвиток України
К, 2011
163*2011
проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій/Відпов. ред. ЮВ Кіндзерський
П потенціал України
К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 27-28, 2007
1452007
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку
ГІО Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М.
Ін-т екон. та прогнозув., 2009
88*2009
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський
Інститут економіки промисловості НАН України (Донецьк), 2014
87*2014
Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми
ММ Якубовський
К.: Наук.-дослід. екон. ін-т Міністерства економіки України, 2005
67*2005
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки
ДЛ В.
НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», http://ief.org.ua …, 2018
63*2018
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and industrial policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities]
OI Amosha, VP Vyshnevskyy, LO Zbarazska
Donetsk [in Ukrainian], 2014
55*2014
Strukturni zminy ta ekonomichnyi rozvytok Ukrainy [Structural changes and economic development of Ukraine]
VM Heiets, LV Shynkaruk, TI Artomova, IM Bobukh, VH Burlaka, ...
Kyiv: In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NANU, 2011
502011
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2007
50*2007
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2007
412007
Стан і проблеми екологізації промислового виробництва
Н Гахович
Економіка України, с. 73-82, 2008
352008
Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrayinskoyi ekonomiky: naukovo analitychna dopovid [Development of industry to ensure the growth and …
LV Deineko
Ed. by L. Deineko. Kyiv: NAS Ukraine, SI «Institute for Economics and …, 2018
282018
Promyslova polityka postkryzovoi ekonomiky: kol. monohr.[Industrial policy of post-crisis economy: collective monograph]
LV Deineko, MM Yakubovskyi, EI Sheludko
Kyiv: In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, 2014
27*2014
Consequences of full-scale military aggression of the Russian Federation for Ukrainian industry
L Deineko, O Kushnirenko, O Tsyplitska, N Gakhovych
Economy of Ukraine 5 (726), 3-25, 2022
232022
Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta YeS na ekonomiku Ukrainy: naukova dopovid [Assessment of the impact of the Association Agreement/FTA between Ukraine …
VM Heiets, TO Ostashko, LV Shynkaruk
NAN Ukrainy”, Kyiv, Ukraine, 2014
22*2014
Структурнi змiни та економiчний розвиток України: монографiя та iн.; за ред. ЛВ Шинкарук; Iн-т економiки та прогнозування НАН України
та інші ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, ЮВ Кіндзерський
20*2011
Состояние и проблемы экологизации промышленного производства
Н Гахович
Экономика Украины, 73-81, 2008
182008
Promyslova polityka yak klyuchovyy instrument stratehiyi rozvytku: naukovo analitychna dopovid'[Industrial policy as a key tool of development strategy: scientific and …
L Deineko
NAN Ukrayiny». Kyiv. URL: http://ief. org. ua/docs/sr/304. pdf, 2019
17*2019
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь/за ред. акад
ВМ Геєць, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
172014
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
15*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20