Гахович Наталія Георгіївна
Гахович Наталія Георгіївна
старший науковий співробітник відділу промислової політики, ДУ "Інститут економіки та прогнозування
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Структурнi змiни та економiчний розвиток України: монографiя та iн.; за ред. ЛВ Шинкарук; Iн-т економiки та прогнозування НАН України
та інші ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, ЮВ Кіндзерський
203*2011
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2007
164*2007
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський
Інститут економіки промисловості НАН України (Донецьк), 2014
79*2014
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку
ГІО Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М.
Ін-т екон. та прогнозув., 2009
77*2009
Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми: наукове видання/За ред. ММ Якубовського
ММ Якубовський
К.: Наук.-дослід. екон. ін-т Міністерства економіки України, 2005
62*2005
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities]
OI Amosha, VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska
Donetsk: In-t ekonomiky promyslovosti, 2014
53*2014
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
LV Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
52*2018
Стан і проблеми екологізації промислового виробництва
Н Гахович
Економіка України, с. 73-82, 2008
272008
Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta YeS na ekonomiku Ukrainy: naukova dopovid [Assessment of the impact of the Association Agreement/FTA between Ukraine …
VM Heiets, TO Ostashko, LV Shynkaruk
NAN Ukrainy”, Kyiv, Ukraine, 2014
23*2014
Promyslova polityka postkryzovoi ekonomiky: kol. monohr.[Industrial policy of post-crisis economy: collective monograph]
LV Deineko, MM Yakubovskyi, EI Sheludko
Kyiv: In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, 2014
19*2014
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
17*2016
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь/за ред. акад
ВМ Гейць
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
142014
Состояние и проблемы экологизации промышленного производства
Н Гахович
Экономика Украины, 73-81, 2008
132008
Promyslova polityka yak klyuchovyy instrument stratehiyi rozvytku: naukovo analitychna dopovid'[Industrial policy as a key tool of development strategy: scientific and …
L Deineko
NAN Ukrayiny». Kyiv 143, 2019
12*2019
Промислова політика посткризової економіки: кол. моногр./Л. В Дейнеко, ММ Якубовський, ЕІ Шелудько та ін
ЛВ Дейнеко
К.: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув, 2014
6*2014
Problemy, napryamy ta chynnyky spryyannya rozvytku vnutrishn’oho rynku Ukrayiny (real’nyy sektor ekonomiky)[Problems, directions and factors contributing to the development of …
OT Deyneko, TO Ostashko, VO Tochýlin
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
42018
Economic greening monitoring
V Potapenko, E Hlobustov, L Deineko, N Gahovich, O Kyshnirenko, ...
32019
Ключові аспекти "Плану Маршалла" для України у промисловій сфері
ГНГ Дейнеко Л.В., Якубовський М.М., Шовкун І.А., Завгородня М.Ю.
Економіка України, С. 70-77, 2015
3*2015
Ekolohiia Donbasu: neviiskova zahroza Ukraini [Ecology of Donbass: nonmilitary threat to Ukraine]
VH Potapenko
Pokrovsk: DVNZ «DonNTU»[in Ukrainian], 2016
22016
Ключові аспекти "плану Маршалла" для України у промисловій сфері
ЛВ Дейнеко, ММ Якубовський, ІА Шовкун, НГ Гахович, МЮ Завгородня
Економіка України, 70-77, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20