Follow
Oleksij Sokirko Oleksii Sokyrko Oleksij Sokyrko Олексій Сокирко Олексій Сокірко
Oleksij Sokirko Oleksii Sokyrko Oleksij Sokyrko Олексій Сокирко Олексій Сокірко
канд.іст.наук, доцент історичного факультету, Київський національний університет ім.Т.Шевченка
Verified email at univ.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Історія України
ВМ Литвин
Наукова думка, 2010
1002010
Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр.
О Сокирко
К.: Темпора, 2006
66*2006
За заг. ред
Н історії архівної справи в Україні
І. Матяш, К. Климової. Київ: Видавничий дім КМ Академія, 2002
60*2002
Підручник/АГ Слюсаренко, ВІ Гусєв, ВМ Литвин та ін.–2-ге вид., переробл. і допов
Н історія України
К.: Вища школа, 2002
532002
Короткі біографічні нариси
В постаті в історії України
Історичні та художні портрети: Довід. вид./ВІ Гусєв, ВП Дрожжин, ЮО…, 2002
26*2002
Lytsari druhoho sortu. Naymane viys' ko Livoberezhnoyi Het'manshchyny 1669–1726 rr
O Sokyrko
Kyiv: Tempora.[In Ukrainian], 2006
20*2006
Конотопська битва 1659 р.: тріумф в час Руїни
О Сокирко
К.: Темпора, 2008
15*2008
Артилерія козацької держави: створення, розвиток, внутрішня організація (1648–1781 рр.)
ОГ Сокирко
Український історичний журнал, 2012
132012
Kulinarna mandrivka v Het’manshchynu
S Oleksii
Sekrety i taiemnyci staroukrayins’ koi kukhni seredyny XVII–XVIII st. Kyiv, 2021
10*2021
Скільки коштує порозуміння?" Поклони" та" наклади" в українських судах першої чверті XVIII ст.
О Сокирко
Соціум. Альманах соціальної історії, 2007
9*2007
Воєнна справа українського козацтва періоду Хмельниччини
О Сокирко
Там само, 485-495, 2006
9*2006
Війська українських гетьманів у Полтавській битві 27 червня 1709 р.
ОГ Сокирко
Український історичний журнал, 2009
72009
Наймане військо лівобережних гетьманів кінця ХVІІ–ХVІІІ ст.:барва, прапори, зброя/Олексій Сокирко
О Сокирко
Військово-історичний альманах.–2002.–Ч 2 (5), 108, 0
7*
Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини: історія виникнення
О Сокирко
Київська старовина, 11-19, 1998
61998
Harmatnyy park Livoberezhnoyi Het’manshchyny pershoyi polovyny-seredyny XVIII st
O Sokyrko
U Istoriya davn’oyi zbroyi. Doslidzhennya, 408-422, 2016
5*2016
Історія українського козацтва: нариси у двох томах
VA Smoliĭ
(No Title), 2007
52007
Жолдацькі формування в Гетьманщині 1669–1765 рр.
Сокирко
Український історичний журнал, 64-77, 2006
52006
Сердюцька піхота українських гетьманів
О Сокирко
Київська старовина, 49-64, 1999
51999
т. 2 ПОЛЕ БИТВИ—УКРАЇНА ВІД ВОЛОДАРІВ СТЕПУ ДО КІБОРГІВ оєнна історія України від давнини до сьогодення/Історія без цензури
К Галушко
Family Leisure Club, 2015
42015
History of Kyiv University
IV Verba, OV Verbovy, TY Gorban, OV Danylenko, IM Zabolotna, ...
Kyiv: Kyiv University Publishing and Printing Centre, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20