Рак Ольга Юріївна
Рак Ольга Юріївна
доцент кафедри журналістики та ЗМК НУ "Львівська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Патріотизм і націоналізм―дві невід’ємні складові політики (інтроформаційний підхід)
ОЮ Рак
Політологічні записки, 2013
62013
Комунікативно-сугестивний вплив інформаційної війни на свідомість соціума інтроформаційними методами
ОЮ Рак
Нова парадигма: [журнал наукових праць]., 182-195, 2014
42014
Інтелектуально-конфліктний мотив уваги як психологічне явище вищого рівня комунікативного спілкування у процесі соціалізації
ОЮ Рак
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С …, 2014
32014
Культурний феномен етичної соціалізації та інтроформаційної взаємодії у політичному середовищі
ОЮ Рак
Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки, 80-87, 2013
32013
Інтроформаційні моделі та Sh-алгоритми підготовки сучасного професіонала-рятівника: проектно-політологічний підхід
ЮП Рак, МВ Черкаський, ОЮ Рак
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (10), 142-145, 2013
32013
INTROFORMATION MODELS AND SH-ALGORITHMS TRAINING OF MODERN PROFESSIONAL-RESCUER: PROJECT-POLITICAL APPROACH
ЮП Рак, ОЮ Рак
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (10 (61)), 142-145, 2013
22013
Особливості природи формування особистісного політичного іміджу політика перед виборами
ОЮ Рак
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, 103-107, 2012
22012
КОМУНІКАТИВНО-ЕМПІРИЧНИЙ МЕТОД ПОЛІТИЧНО ДІ НА СВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯН
ОЮ Рак
Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний …, 2013
1*2013
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СОЦІУМУ: ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ У ЗМІ
ОЮ Рак
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА, 93, 2018
2018
Цифрова педагогіка як дієвий інструмент у вивченні іноземних мов студентами медичних закладів
ОМ Рак
Українська медична стоматологічна академія, 2018
2018
Менеджмент інформаційно-комунікаційної сфери в контексті становлення українського суспільства
О Рак
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія …, 2017
2017
СТРАТЕГІЯ ІНТРОФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ В УМОВАХ КОНФЛІКТНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
ОЮ Рак
Міжнародні відносини Серія" Політичні науки", 2017
2017
Трансформация современных СМИ способом интроформационно-коммуникационного воздействия
ОЮ Рак
Метериалы VI Международной научно-практической конференции "Международная …, 2017
2017
Інтроформаційно-деструктивний вплив українського телебачення на свідомість людини: аналіз та оцінка
ОЮ Рак
Humanities and Social Sciences, 63, 2017
2017
Медіакомунікаційна німота українських пізнавальних телепрограм на розвиток мислення соціуму
ОЮ Рак
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 160-165, 2017
2017
Структурована комунікаційна система як медіапроект накопичення нових знань” у розвитку суспільства
О Рак
Теле-та радіожурналістика, 215-220, 2017
2017
Рак, Ольга
О Рак
ОСВІТА РЕГІОНУ, 58, 2016
2016
Когнітивна оцінка мовних інтенцій інформації в царині журналістської правової етики
ОЮ Рак
Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська …, 2016
2016
Когнітивно-фреймова подача інформації: інтроформаційно-кібернетичний підхід
ОЮ Рак
Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової …, 2016
2016
Когнітивні технології управління та комунікаційні впливи на суспільство засобами масової інформації
ОЮ Рак
Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Правові, соціально …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20