Подписаться
Тетяна Порудєєва
Тетяна Порудєєва
доктор філософії МНУ імені В.О.Сухомлинського, факультет економіки, кафедра менеджменту організацій
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Енергоекономічна оцінка сівозмін короткої ротації
ТВ Порудєєва
Економіка АПК, 30-33, 2008
92008
Нові методичні підходи щодо прогнозування і оцінки ефективності сівозмін
ВП Шкумат, ТВ Порудєєва
Вісник аграрної науки Причорномор’я 2 (3), 274-279, 2008
72008
Нормативно-методична база для прогнозування і комплексної оцінки ефективності польових сівозмін для фермерських господарств
ІІ Червен, ВП Шкумат, ТВ Порудєєва
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=558353004993608011 …, 2008
72008
Концепція сталого розвитку регіону
ТВ Порудєєва, МО Ткаченко, АЮ Крамаренко
Приазовський економічний вісник, 11, 2018
42018
Теоретичні основи управління змінами на підприємствах
ТВ Порудєєва, ОЛ Кишковська, КМ Скрипник
ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО Випуск, 568-572, 2018
42018
Оцінка конкурентоспроможності Причорноморського регіону в умовах поглиблення процесів глобалізації та євроінтеграції
ТВ Порудєєва
Науковий журнал: Причорноморські економічні студії, 141-145, 2017
22017
Екологічний стан земель фермерських господарств Миколаївської області та шляхи його покращення
ЛВ Андрійченко, ТВ Порудєєва, ВП Шкумат
Наукові праці. Екологія 179 (167), 2012
22012
Запаси і баланс гумусу як критерії вартісної оцінки земель сільськогосподарського призначення
ТВ Порудєєва
Економіст, 35-36, 2012
22012
ЗЕМЛЕЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЯК ФАКТОР ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ФЕРМЕРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
ТВ Порудєєва
ВIСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я 1 (3 (54)), 49-54, 2010
22010
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТ
ТВ Порудєєва
ВIСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я 1 (випуск 3(42)), 70-76, 2007
22007
Продуктивність культур короткоротаційних сівозмін залежно від структури посіву
НО Шкумат, ТВ Порудєєва
Вісник аграрної науки Причорномор’я.–Миколаїв, 16-21, 2006
22006
Сучасний стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності Миколаївської області
ТВ Порудєєва, ІВ Гончаренко
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2014
12014
Функціонування фермерських господарств Миколаївської області
ТВ Порудеева
Миколаївський національний аграрний університет, 2013
12013
Інноваційні рішення проектів організації сівозмін
ТВ Порудєєва, ВП Шкумат
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 60-65, 2012
12012
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКТОР В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
ІІ Червен, ТВ Порудєєва
До 25-річчя МДАУ, 5-11, 2009
12009
ПРО СКОРОЧЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ, ПІДВИЩЕННЯ ТРУДОЗАЙНЯТОСТІ І ЖИТТЄВОГО РІВНЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
ІВ Шеін, ТВ Порудєєва
ВIСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 42-48, 2006
12006
РОЗВИТОК ЗЕРНОВОГО РИНКУ ПРИЧОРНОМОР ̓Я
ТВ Порудєєва
Редакційна колегія: ОГ Бондар, доктор юридичних наук, професор, 220, 2020
2020
Оцінка розвитку зерновиробництва причорноморського регіону України
ТЯ Іваненко, ТВ Порудєєва, ЯЕ Андрющенко
2020
Забезпечення сталого розвитку регіону та управління змінами на підприємствах в умовах міжнародних інтеграційних процесів
ЛВ Назарова, ІТ Кіщак, ОВ Гуріна, ІО Іртищева, АВ Огієнко, ...
МНУ імені ВО Сухомлинського, 2019
2019
Управління економічними процесами на підприємстві
ЛВ Назарова, ТВ Порудєєва, АВ Огієнко, АО Федосова, ОЮ Стоян, ...
МНУ імені ВО Сухомлинського, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20