Подписаться
Iryna Synhaivska
Iryna Synhaivska
Другие именаСингаївська Ірина Валентинівна, Сингаївська, І. В., Synhaivska, I.
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психология труда: Учеб. пособие. Издание 2-е, дополненное и переработанное.
НП Лукашевич, ИВ Сингаевская, ЕИ Бондарчук
К.: МАУП 2, 112, 2004
163*2004
Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості
ІВ Сингаївська
Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології …, 2014
162014
Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посіб.
ОІ Бондарчук, ЛМ Карамушка, ОВ Брюховецька, ІВ Сингаївська
К.: Науковий світ, 2012
152012
Соціально-психологічний тренінг особистісного зростання як метод розвитку життєвої компетентності особистості
ІВ Сингаївська
Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Науково-методичний …, 2000
152000
Особистісні якості викладача як передумова його професійної успішності
ІВ Сингаївська
Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015
122015
Стимулювання особистісного розвитку керівників освітніх організацій
ІВ Сингаївська
Соціальна психологія, 124-129, 2007
122007
Особливості використання інтерактивних методів у процесі вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій
ІВ Сингаївська
Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць Ун-т менедж. освіти АПН …, 2009
112009
Зростання психологічної компетентності керівника освітньої організації у процесі підвищення кваліфікації
ІВ Сингаївська
Актуальні проблеми психології. Т.1: Організаційна психологія. Економічна …, 2009
112009
Психологічні особливості прогнозування моральної поведінки в молодшому шкільному віці: дис... канд. психол. наук: 19.00.07
ІВ Сингаївська
АПН України, Ін-т психології, 1993
111993
Психологічні особливості узгодження особистісних і суспільних вимог до професійної успішності викладача
ІВ Сингаївська
Проблеми сучасної психології, 2015
102015
Creative imitation-risk or opportunity
M Radosavljevic, I Syngaivska, K Schopf
International Journal of Economics and Law 4 (10), 103-108, 2014
10*2014
Кримінально-правова та кримінологічна характеристика фальшивомонетництва
ІВ Сингаївська
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 08 «Кримінальне право та кримінологія, 2007
92007
Особливості процесів прийняття рішень в умовах невизначеності
ВЮ Артемов, ІВ Сингаївська
Вчені записки Університету «КРОК», 149-163, 2022
82022
Методи юнгіанського аналізу в розв’язанні внутрішнього конфлікту особистості (на прикладі роботи з пошуком сенсу життя)
ІВ Сингаївська, ВВ Ткач, РМ Ткач
Правничий вісник Університету «КРОК», 229-234, 2016
82016
Проблема оцінювання професійної успішності викладача вищого навчального закладу
І Сингаївська
Психологічні перспективи, 264-274, 2015
72015
Загальна психологія: Пропедевтика (модульний підхід): Навч. посібник для студ. ВНЗ
ПА Гончарук, ІВ Сингаївська
Університет економіки та права «КРОК», 2009
7*2009
Розвиток психологічної компетентності керівника сучасної освітньої установи
ІВ Сингаївська
Теоретико-методологические проблемы совершенствования психологической …, 2000
72000
Особливості терапевтичної роботи з посттравматичними проблемами методом казкотерапії
ІВ Сингаївська, КВ Даренська
Правничий вісник Університету «КРОК», 175–182, 2018
62018
Психологічний аналіз поняття менеджменту та стилів управління
ІВ Сингаївська, СБ Федорець
Правничий вісник Університету «КРОК», 197-205, 2017
62017
Сучасні прояви віктимності жінок: окремі питання віктимологічної профілактики
ІВ Сингаївська
Форум права, 834-838, 2011
62011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20