Підписатись
Iryna Synhaivska
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психология труда: Учеб. пособие. Издание 2-е, дополненное и переработанное.
НП Лукашевич, ИВ Сингаевская, ЕИ Бондарчук
К.: МАУП 2, 112, 2004
143*2004
Психология труда
НП Лукашевич, ИВ Сингаевская, ЕИ Бондарчук
К.: МАУП, 1997
1431997
Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посіб.
ОІ Бондарчук, ЛМ Карамушка, ОВ Брюховецька, ІВ Сингаївська
К.: Науковий світ, 2012
132012
Стимулювання особистісного розвитку керівників освітніх організацій
ІВ Сингаївська
Соціальна психологія, 124-129, 2007
112007
Creative imitation-risk or opportunity
M Radosavljevic, I Syngaivska, K Schopf
International Journal of Economics and Law 4 (10), 103-108, 2014
102014
Особливості використання інтерактивних методів у процесі вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій
ІВ Сингаївська
Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць Ун-т менедж. освіти АПН …, 2009
102009
Соціально-психологічний тренінг особистісного зростання як метод розвитку життєвої компетентності особистості
ІВ Сингаївська
Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Науково-методичний …, 2000
102000
Психологічні особливості прогнозування моральної поведінки в молодшому шкільному віці: дис... канд. психол. наук: 19.00.07
ІВ Сингаївська
АПН України, Ін-т психології, 1993
101993
Зростання психологічної компетентності керівника освітньої організації у процесі підвищення кваліфікації
ІВ Сингаївська
Актуальні проблеми психології. Т.1: Організаційна психологія. Економічна …, 2009
92009
Особистісні якості викладача як передумова його професійної успішності
ІВ Сингаївська
Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015
82015
Кримінально-правова та кримінологічна характеристика фальшивомонетництва
ІВ Сингаївська
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 08 «Кримінальне право та кримінологія, 2007
82007
Психологічні особливості узгодження особистісних і суспільних вимог до професійної успішності викладача
ІВ Сингаївська
Проблеми сучасної психології, 2015
72015
Проблема оцінювання професійної успішності викладача вищого навчального закладу
І Сингаївська
Психологічні перспективи, 264-274, 2015
62015
Розвиток психологічної компетентності керівника сучасної освітньої установи
ІВ Сингаївська
Теоретико-методологические проблемы совершенствования психологической …, 2000
62000
Методи юнгіанського аналізу в розв’язанні внутрішнього конфлікту особистості (на прикладі роботи з пошуком сенсу життя)
ІВ Сингаївська, ВВ Ткач, РМ Ткач
Правничий вісник Університету «КРОК», 229-234, 2016
52016
Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості
ІВ Сингаївська
Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології …, 2014
52014
Сучасні прояви віктимності жінок: окремі питання віктимологічної профілактики
ІВ Сингаївська
Форум права, 834-838, 2011
52011
Загальна психологія: Пропедевтика (модульний підхід): Навч. посібник для студ. ВНЗ
ПА Гончарук, ІВ Сингаївська
Університет економіки та права «КРОК», 2009
5*2009
Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 2)
ІВ Сингаївська
Правничий вісник Університету «КРОК», 217-224, 2014
42014
Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 1)
ІВ Сингаївська
Правничий вісник Університету «КРОК», 137-143, 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20