Оксана Панькова
Оксана Панькова
доцент кафедри політології та соціології, ДВНЗ «Київський
Verified email at kneu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Человеческий потенциал в инновационном развитии экономики России
ВВ Иванова, ВС Кортунова
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования …, 2010
412010
Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія
ОФ Новікова, МЄ Дейч, ВО Панькова
ОФ Новікова, МЄ Дейч, ВО Панькова–Донецьк, 2013
162013
Дiагностика стану та перспектив розвитку соцiальної вiдповiдальностi в Українi (експертнi оцiнки): монографiя та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, МЕ Дейч, ОВ Панькова
162013
Доверие как основа формирования социального капитала в контексте развития человеческого потенциала Украины
ОВ Панькова
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки 3 (16), 2012
152012
Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи
ОВ Панькова, ОВ Панькова, ОЮ Касперович, АЮ Касперович, ...
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України …, 2016
102016
Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств
МЙ Малік, ВА Мамчур, ОГ Шпикуляк
економіка аПк, 5-13, 2017
92017
Доверие как основа формирования и развития социального капитала
ОВ Панькова
Соціоекономіка, 2009
62009
Ресурсний потенціал волонтерського руху українського суспільства: дослідницька розвідка
ОВ Панькова, ОВ Панькова, ОЮ Касперович, АЮ Касперович, ...
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України …, 2016
52016
Проект Концепції державної цільової Програми з відновлення та розбудови миру у східних регіонах України
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ВІ Ляшенко, ЮС Залознова, ...
Институт экономики промышленности НАН Украины, 2016
52016
Забастовочное движение в Украине: тенденции и особенности
О Панькова, Е Иващенко
Социология: теория, методы, маркетинг, 2006
52006
Соціальні ресурси громадських об’єднань: емпіричний вимір дослідження
ОВ Панькова, ОВ Панькова, ОЮ Касперович, АЮ Касперович, ...
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України …, 2015
42015
Теоретичні засади залучення соціальних ресурсів громадських об’єднань на потреби розвитку регіонів в умовах децентралізації
ОВ Панькова, ОВ Панькова, ОЮ Касперович, АЮ Касперович, ...
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України …, 2015
42015
Аксиологические основания развития человека и человеческого потенциала общества в координатах цивилизационных вызовов современности
ОВ Панькова, ОВ Панькова
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2014
32014
Особенности и возможности развития человеческого потенциала Украины в зеркале международных рейтинговых сравнений
ОВ Панькова
Социологический альманах, 2014
32014
Ресурси особистісного та суспільного розвитку українського суспільства в світлі громадської думки (регіональна специфіка)
ОВ Панькова, ОВ Панькова
Институт экономики промышленности НАН Украины, 2016
22016
Человеческий потенциал в инновационном развитии экономики Украины
О Панькова
Соціальні виміри суспільства, 120-136, 2014
22014
Соціальновідповідальне партнерство як інноваційна платформа забезпечення розвитку сфери зайнятості в умовах глобальних цифрових трансформацій
О Панькова, О Касперович, О Іщенко
Журнал європейської економіки 19 (2), 392-409, 2020
12020
Соціальні медіа та соціальні мережі в системі комунікативної взаємодії держави та громадськості
ОЮ Касперович, ОВ Панькова, ОВ Панькова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
12019
Напрями та механізми участі інститутів громадянського суспільства у створенні захищеного простору внутрішньо переміщених осіб в Україні
ОВ Панькова, ОВ Панькова, ОЮ Касперович, АЮ Касперович
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України …, 2018
12018
Архетипові засади ресурсного потенціалу волонтерського руху в Україні
ОВ Панькова
Публічне урядування, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20