Оксана Панькова
Оксана Панькова
доцент кафедри політології та соціології, ДВНЗ «Київський
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Человеческий потенциал в инновационном развитии экономики России
ВВ Иванова, ВС Кортунова
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования …, 2010
422010
Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія
ОФ Новікова, МЄ Дейч, ВО Панькова
ОФ Новікова, МЄ Дейч, ВО Панькова–Донецьк, 2013
182013
Дiагностика стану та перспектив розвитку соцiальної вiдповiдальностi в Українi (експертнi оцiнки): монографiя та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, МЕ Дейч, ОВ Панькова
182013
Доверие как основа формирования социального капитала в контексте развития человеческого потенциала Украины
ОВ Панькова
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки 3 (16), 2012
152012
Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств
МЙ Малік, ВА Мамчур, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК.-2017.-№ 12.-С. 5-13., 2017
102017
Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи
ОВ Панькова, ОВ Панькова, ОЮ Касперович, АЮ Касперович, ...
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України …, 2016
102016
Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія
ОФ Новікова, ОГ Сидорчук, ОВ Панькова
Київ: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, Інститут економіки промисловості …, 2018
82018
Доверие как основа формирования и развития социального капитала
ОВ Панькова
Соціоекономіка, 2009
62009
Проект Концепцiї державної цiльової Програми з вiдновлення та розбудови миру у схiдних регiонах України
ОI Амоша, ОФ Новiкова, ВП Антонюк, ВI Ляшенко, ЮС Залознова, ...
Економiчний вiсник Донбасу, 4, 2016
52016
Ресурсний потенціал волонтерського руху українського суспільства: дослідницька розвідка
ОВ Панькова, ОВ Панькова, ОЮ Касперович, АЮ Касперович, ...
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України …, 2016
52016
Проект Концепції державної цільової Програми з відновлення та розбудови миру у східних регіонах України
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ВІ Ляшенко, ЮС Залознова, ...
Институт экономики промышленности НАН Украины, 2016
52016
Теоретичні засади залучення соціальних ресурсів громадських об’єднань на потреби розвитку регіонів в умовах децентралізації
ОВ Панькова, ОВ Панькова, ОЮ Касперович, АЮ Касперович, ...
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України …, 2015
52015
Забастовочное движение в Украине: тенденции и особенности
О Панькова, Е Иващенко
Социология: теория, методы, маркетинг, 2006
52006
Соціальні ресурси громадських об’єднань: емпіричний вимір дослідження
ОВ Панькова, ОВ Панькова, ОЮ Касперович, АЮ Касперович, ...
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України …, 2015
42015
Аксиологические основания развития человека и человеческого потенциала общества в координатах цивилизационных вызовов современности
ОВ Панькова, ОВ Панькова
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2014
42014
Особенности и возможности развития человеческого потенциала Украины в зеркале международных рейтинговых сравнений
ОВ Панькова
Социологический альманах, 2014
42014
ПОТЕНЦІАЛ ЦИФРОВІЗАЦІЇ У ВІДНОВЛЕННІ СФЕРИ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
О Панькова, О Касперович
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 72-76, 2020
22020
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСАХ ПРОТИДІЇ РИЗИКАМ ТА ЗАГРОЗАМ ПАНДЕМІЇ COVID-19 У ТРУДОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ1
ОВ Панькова, АД Шастун, ДВ Паньков
SCIENCE AND PRACTICE OF TODAY 9, 152, 2020
12020
Соціальновідповідальне партнерство як інноваційна платформа забезпечення розвитку сфери зайнятості в умовах глобальних цифрових трансформацій
О Панькова, О Касперович, О Іщенко
Журнал європейської економіки 19 (2), 392-409, 2020
12020
Соціальні медіа та соціальні мережі в системі комунікативної взаємодії держави та громадськості
ОЮ Касперович, ОВ Панькова, ОВ Панькова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20