Подписаться
Svitlana Donets
Svitlana Donets
Ukrainian State University of Railway Transport
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Vocabulary development by ESP students through imagery in the newspaper. TESOL-Ukraine: ELT in Ukraine: new ways to succes
D S.
Збірник наукових праць. Львів, 33-35, 2018
2018
К типологии имплицитности в художественном тексте
ДС М.
Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: «Літературознавство», 48-57, 2017
2017
Актуалізація стертої образності в англійській газеті. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
ДС М.
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г …, 2017
2017
Импликация как механизм порождения и развития образа
НСІ Донець С. М.
Материалы ІІ Международной научной конференции. Современные проблемы …, 2016
2016
Истоки скрытой информативности образа
ДС М.
Збірник наукових праць. Філологічні науки. Полтава : ПНПУ ім. В. Г.Короленка …, 2015
2015
Business English in Rail Engineering
СІН С. М. Донець, О. В. Ель Кассем, Л. І. Золотаревська
Харків: УкрДУЗТ, 2015
2015
Concepts in cross-cultural perspective
D S.M.
TESOL-Ukraine: New Vistas of Reseach and Teaching : зб. наук. пр, 26-27, 2015
2015
Оптимізація навчання позаудиторного читання за допомогою автентичних матеріалів
ДС М.
Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція …, 2014
2014
Business English for Railway Engineers
ЛІЗ С. М. Донець, С. І. Нешко, О. В. Ель Кассем
Харків: Форт, 2013
2013
he concept “railway” in the American and Russian linguocultures
D S.M.
English in Globalized World : зб. наук. пр. по матеріалам ХVII міжнародної …, 2012
2012
English for Students of Economics
ЛІЗ С. М. Донець, О. В. Ель Кассем
Харків: Форт, 2012
2012
Використання нових інформаційних технологій у процесі навчання англійської мови
ДС М.
Навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2008
2008
Англійська мова для студентів залізничних вузів
ОМЗ С. М. Донець, О. В. Коростильова, Л. І. Токмакова, В. М. Михайленко, О ...
Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, 2008
2008
Culture and Language integrated teaching
D S.M.
Викладання іноземной мови як мови фаху в контексті глобалізації освіти : зб …, 2007
2007
Когнитивная метафора
D S.M.
Когнитивные стили коммуникации. Теории и прикладные модели : доклады …, 2004
2004
Метафора в железнодорожной терминологии
ДС М.
Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей : матеріали VI …, 2003
2003
Виды метафорического контекста
ДС М.
Научный журнал «Культура народов Причерноземья», 334-336, 2002
2002
О некоторых видах импликативного развертывания образа
ДС М.
Вісник Харк. Держ. Унів, 38-42, 1999
1999
Advancing railway handling technologies at marshalling yards in Ukraine through the introduction of simulation planning software. Young researches in the global world: vistas …
ZD Donets S.
O.M. Beketov National University of Urban Economy, 0
Political correctness in linguo-cultural environment
ДС М.
Збірник тез доповідей на 22 Всеукраїнській конвенції TESOL у Львівському …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20