To edit, sign in as r.sabadosh@gmail.com.
Follow
Ростислав Сабадош
Ростислав Сабадош
Ivano-Frankivsk National Medical University
Verified email at ifnmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Непряма реваскуляризація в комплексному лікуванні хворих з облітерацією дистального артеріального русла
ОВ Пиптюк
Практична медицина 14 (5), 194-197, 2008
102008
До питання про впровадження міжнародної номенклатури венозної системи нижніх кінцівок в Україні
РВ Сабадош, ІІ Кобза
Хірургія України, 16-25, 2012
92012
Роль малой подкожной вены в развитии тромбоза глубоких вен при остром варикотромбофлебите нижних конечностей
РВ Сабадош
Новости хирургии 22 (2), 184-190, 2014
62014
Обоснование применения препарата цитофлавин в комплексном лечении больных с синдромом диабетической стопы с медиакальцинозом артерий
ИЯ Михалойко, РВ Сабадош, АА Коваленко, ВД Скрипко
Хирургия, 36-40, 2014
32014
Эффективность использования в комплексном хирургическом лечении больных с гангренозно-ишемической формой синдрома диабетической стопы антигипоксантной терапии
ВД Скрипко, ЕИ Дельцова, МГ Гончар, РВ Сабадош
Хирургия, 59-64, 2013
32013
Вивчення генетичних аспектів ризику тромбозу шунтів після операцій на артеріях нижніх кінцівок
РВ Сабадош, ВА Решетило, НМ Ризюк, АВ Решетило
Сумський державний університет, 2019
22019
Ураження краніального продовження малої підшкірної вени та вени Giacomini при варикозній хворобі нижніх кінцівок
РВ Сабадош
Галицький лікарський вісник, 25-29, 2016
22016
Особливості будови, аномалії розвитку та патологічні зміни сафеностегнового з’єднання у пацієнтів з варикозною хворобою
ОВ Пиптюк, МГ Гончар, РВ Сабадош, МД Ризюк
Галицький лікарський вісник, 136-137, 2012
22012
ПРЕДИКТОРИ ТРОМБОЗІВ ШУНТІВ У ПАЦІЄНТІВ З АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМИ ОКЛЮЗІЙНО-СТЕНОТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК
РВ Сабадош, ВА Решетило, ОФ Совтус, ВВ Мотуз, СВ Сарапук, ...
Art of Medicine, 110-118, 2019
12019
Симуляційні методи у розвитку професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів медичного спрямування
РВ Сабадош
Галицький лікарський вісник, 55-Кобза ІІ, Нестеренко ІР, Нестеренко ВЛ, 2018
12018
До питання забезпечення якості освітнього процесу при підготовці майбутніх лікарів: взаємовідносини викладача і студента
ІГ Купновицька, РВ Сабадош, МЮ Купновицька-Сабадош, ОІ Данилюк
Прикарпатський вісник НТШ. Пульс, 90-95, 2018
12018
Оптимізація самостійної роботи студентів у закладах вищої освіти медичного спрямування
РВ Сабадош
Art of medicine, 215-217, 2018
12018
Вираженість облітеруючого процесу артерій у хворих на синдром діабетичної стопи залежно від ступеня кальцинації медії
IJ Myhaloyko, RV Sabadosh
Клінічна та експериментальна патологія 14 (3), 2015
12015
Патоморфологічні особливості артеріосклерозу Менкеберга при синдромі діабетичної стопи
ІЯ Михалойко, ОГ Попадинець, РВ Сабадош
Буковинський медичний вісник 19 (4 (76)), 2015
12015
Тромбози сафеностегнового та сафенопідколінного з’єднань
РВ Сабадош
Український журнал хірургії, 30-34, 2014
12014
Перспективи ультрасонографічних методів у діагностиці медіакальцинозу артерій у хворих на синдром діабетичної стопи
ІЯ Михалойко, РВ Сабадош
Галицький лікарський вісник, 53-56, 2013
12013
Склероз Менкеберга як одна з патогенетичних ланок розвитку синдрому діабетичної стопи
ІЯ Михалойко, РВ Сабадош
Галицький лікарський вісник, 152-155, 2013
12013
ПРОФІЛАКТИКА КРОВОТЕЧІ В ДІЛЯНЦІ ПРОКСИМАЛЬНОГО АНАСТОМОЗУ ПІД ЧАС ПРОТЕЗУВАННЯ ІНФРАРЕНАЛЬНОЇ АОРТИ
В Решетило, Р Сабадош, О Малишевська, А Решетило
Молодий вчений, 237-241, 2019
2019
Поширеність феномена рейно в осіб молодого віку
РВ Сабадош, НМ Ризюк, МД Ризюк
Art of Medicine, 76-81, 2018
2018
GENERAL & SPECIAL SURGERY
OF SOVTUS, RV SABADOSH
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20