Подписаться
Олег Гненный, Олег Гненний, Oleg Gnennyy, Oleg Gnennij, Oleh Hnennyi
Олег Гненный, Олег Гненний, Oleg Gnennyy, Oleg Gnennij, Oleh Hnennyi
Подтвержден адрес электронной почты в домене emt.diit.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах
ВЛ Дикань, МІ Данько, МВ Кондратюк
Монограія. Харків: УкрДАЗТ, 2010
372010
Оцінка ефективності інвестиційних проектів на залізничному транспорті в умовах невизначеності і ризиків
ОМ Гненний
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2004
182004
Визначення ставки дисконту на базі імовірнісної моделі інвестиційного ринку
ОМ Гненний
Розвиток економічних методів управління національною економікою та …, 2012
142012
Определение функционального износа железнодорожного подвижного состава
ОН Гненный
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2007
132007
Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій у розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом
ОМ ГНЕННИЙ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2015
122015
Методи оцінки майна та майнових прав в Україні: монографія
ОМ Гненний
Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2012
122012
Проблеми оновлення тягового рухомого складу та оцінка ефективності інвестиційних проектів у локомотивному господарстві
ОМ Гненний, АВ Вишнякова
Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета …, 2015
112015
comparison of TourisT Traffic by railway and auTomobile TransporT and meThodical approach To deTermining The cosTs of such TransporTaTions
Y Barash, O Hnennyi, L Martseniuk, T Charkina
Технологический аудит и резервы производства 1 (4 (33)), 29-35, 2017
102017
Оцінка економічної ефективності заходів з підвищення безпеки руху поїздів
ВВ Шевченко, ОМ Гненний
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2009
102009
Аналіз роботи швидкісного руху в Україні
ЮС Бараш, ОМ Гненний, АВ Момот
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2014
92014
До питання оцінки економічної ефективності інвестиційних програм
ОМ Гненний, НС Чернова
Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета …, 2014
82014
Шляхом європейської інтеграції України: особливості реформування залізниць країн світу
О Гненний, В Задоя, Л Марценюк
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2014
82014
Удосконалення механізму управління вантажними залізничними перевезеннями
ЮС Бараш, ЛВ Марценюк
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2012
82012
Определение экономической эффективности пассажирского вагона нового типа
НВ Гненный, ОН Гненный
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту …, 2007
82007
Определение ожидаемого интегрального эффекта инвестиционного проекта с применением метода Монте-Карло
ОН Гненный
Вісн. ХНУ, 61-63, 2002
82002
Методологічно-прикладні основи оцінювання вартості майна та майнових прав підприємств (на прикладі залізничного транспорту)
ОМ Гненний
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2013
72013
Определение коммерческой эффективности инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте с применением метода Монте-Карло
ОН Гненный
Вісн. ХНУ, 17-19, 2001
72001
Evaluation of investment efficiency in risk considerations, taking into account the relationship between return and risk levels
V Bobyl, O Hnennyi, H Pyvovarova
Efektyvna ekonomika 6, 2021
62021
Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні
ЮС Бараш, АВ Момот
Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета …, 2013
62013
До питання визначення ставки капіталізації
ОМ Гненний
Збірник науковопрактичних праць Державного економіко-технологічного …, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20