Подписаться
Шелухін Микола Леонідович. Shelukhin Mykola. Shelukhin N. L. Шелухин Николай Леонидович
Шелухін Микола Леонідович. Shelukhin Mykola. Shelukhin N. L. Шелухин Николай Леонидович
Маріупольський державний університет / Mariupol State University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdu.in.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Господарське право: навчальний посібник у схемах і таблицях
МЛ Шелухін, ВО Вишневецька, СМ Грудницька
Київ: Центр навч. літ., 2006
232006
Кримінологічна безпека на транспорті: організаційно-управлінське та оперативно-розшукове забезпечення: монографія
МЛ Шелухін
Донецьк: Вебер. Донец. від-ня, 2008
222008
Транспортне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
МЛ Шелухін, ОІ Антонюк, ВО Вишневська
Київ: Ін Юре, 2008
21*2008
Транспортне право України : підручник
НЛ Шелухін, ОІ Антонюк, ВО Вишнивецька, СМ Грудницька, ...
Київ : Ін Юре,, 2008
18*2008
Правове забезпечення збереження вантажів при залізничних перевезеннях: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04
МЛ Шелухін
НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., 2002
182002
Загрози економічної безпеки в транспортній сфері: визначення та класифікація
МЛ Шелухін
Часопис Академії адвокатури України, 1-6, 2011
132011
Господарське процесуальне право: навч. посібник у схемах
МЛ Шелухін, ОМ Зубатенко
Київ: Центр навчальної літератури, 2006
122006
Правовое обеспечение сохранности грузов при железнодорожных перевозках: монография
НЛ Шелухин
Донецк : ДЮИ, 2004
112004
Проектування самостійної роботи студентів юридичних спеціальностей : навч. посіб.
МЛ Шелухін, АО Кучерявий, ВВ Кадала, ВМ Монастирський
Донецьк : Кальміус, 2013
7*2013
Экономико-правовые аспекты управления качеством железнодорожных перевозок : монография
НЛ Шелухин
Донецк : Агенство Мультипрес, 2004
72004
Обеспечение экономической безопасности субъектов хозяйствования как приоритетное направление правовых исследований
НЛ Шелухин
Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф …, 2017
5*2017
Припинення суб’єктів господарювання : монографія
МЛ Шелухін, ОМ Зубатенко
Донецьк : ДонУЕП, 2008
5*2008
О предмете правового регулирования транспортного права
НЛ Шелухин
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право, 257–260, 2008
5*2008
Правовий статус органів внутрішніх справ на транспорті та шляхи його оптимізації
МЛ Шелухін
Університетські наукові записки, 178-183, 2007
52007
Про особливості та зміст правоохоронної діяльності на транспорті
МЛ Шелухін
Предпринимательство, государство и право, 49–54, 2007
42007
Предупреждения противоправных действий в теории криминологической безопасности на транспорте
НЛ Шелухин
Вестник Академии МВД Республики Беларусь, 208–213, 2007
42007
Anti fraud technologies in e banking
D Kibets, O Lepei, O Prokopenko, A Chorna, M Shelukhin
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 22 (Special Issue 2), 2019
32019
Financial and legal regulation of electronic money circulation in developed countries
S Stetsenko, OY Syniavska, ML Shelukhin, S Lukash, Y Barash
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 22 (Special Issue 2), 2019
32019
Modernization of state administration system in the health care sphere of Ukraine
SV Knysh, SM Gusarov, NL Shelukhin, IF Kharaberiush, VR Bila
Wiadomosci lekarskie 72 (5, cz. I), 877-884, 2019
32019
Болонская система образования при подготовке юристов – за и против
НЛ Шелухин
Регіональний розвиток – основа розбудови української держави : матер. міжнар …, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20