Підписатись
Холодкова Олена Леонідівна
Холодкова Олена Леонідівна
Професор кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії ОНМедУ МОЗ України
Підтверджена електронна адреса в onmedu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Эмбриология, тератология и основы репродукции человека
ВН Запорожан, ВК Напханюк, ЕЛ Холодкова
Одесса: Одес. гос. мед. ун-т, 2000
152000
Врожденные пороки развития: практическое руководство
ВН Запорожан, ИЛ Бабий, СР Галич, ЕЛ Холодкова, НА Никитина, ...
ОНМедУ, 2012
112012
Можливості використання збагаченої тромбоцитами плазми при експериментальній терапії токсичного ураження печінки
ОЛ Холодкова, ДМ Горчаг
Український морфологічний альманах, 63-65, 2013
82013
Особенности неоангиогенеза на фоне применения обогащенной тромбоцитами плазмы
ВА Цепколенко, ЕЛ Холодкова, АА Аппельханс, НВ Нескоромная, ...
Экспериментальная и клиническая дерматокосметология, 39-42, 2011
62011
Патогенез фіброзу печінки та можливості його корекції
ДМ Горчаг, ОЛ Холодкова, ММ Перепелюк, EЛ Холодкова, ...
32016
Клинико–анатомический анализ причин неудовлетворительных результатов проводниковой анестезии на нижней челюсти
МВ Анисимов, ЕЛ Холодкова, ГБ Дашкевич
Инновации в стоматологии, 65-70, 2014
32014
Використання збагаченої тромбоцитами плазми для стимуляції неоангіогенезу та підсилення ренерації
ВМ Запорожан, ОЛ Холодкова, ОО Апельханс
Журнал НАМН України 18, 49-50, 2012
32012
Порівняльний аналіз впливу деяких цитокінів на морфологічний стан печінки мишей при токсичному гепатиті
ОЛ Холодкова, АЛ Щербатюк, ДМ Пихтººв
Çäîáóòêè êë³í³÷ íî¿ ³ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ìåäèöèíè, 72, 2008
32008
Сучасні погляди на морфологічні порушення внутрішніх органів після черепно-мозкової травми
ОЛ Холодкова, РВ Прус
Вісник проблем біології і медицини 1 (3 (145)), 46-49, 2018
22018
Морфологічні зміни печінки, міокарда і нирок щурів у динаміці перебігу експериментальної черепно-мозкової травми залежно від віку
ОЛ Холодкова, РВ Прус
Досягнення біології та медицини, 13-17, 2018
22018
Морфологічні особливості печінки та нирок статевозрілих та статевонезрілих щурів після модельованої черепно-мозкової травми
ОЛ Холодкова, РВ Прус
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 160-163, 2017
22017
Морфологические проявления дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника в эксперименте и после коррекции
ЕЛ Холодкова, АВ Цюрупа, ЮА Садовская, ИА Горюк
Молодий вчений, 291-295, 2016
22016
Порівняльна характеристика патологічних змін у міжхребцевих дисках хвостових сегментів щурів за умов моделювання постійної асиметричної компресії-дистензії та після корекції …
ОЛ Холодкова, ОВ Цюрупа, ІЮ Бадьїн
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 66-68, 2015
22015
Експериментальне дослідження ефективності терапії токсичного гепатиту збагаченою тромбоцитами плазмою
ОЛ Холодкова, ДМ Горчаг, ММ Перепелюк, ОК Топорова, ОІ Тірон
Мир медицины и биологии 10 (4-1 (46)), 158-162, 2014
22014
Досвід застосування клітинного трансплантату, що містить стовбурові клітини, при ділятаційній кардіоміопатії
ЮІ Карпенко, ОЛ Холодкова, ВП Козлов, ЮМ Крижанівський, ...
Український медичний альманах, 69-71, 2012
22012
Особенности неоангиогенеза при применении обогащенной тромбоцитами плазмы
ВН Запорожан, ЕЛ Холодкова, ВА Цепколенко, ВВ Сажиенко, ...
Хирургия Украины, 41-46, 2011
22011
Особливості патогенезу порушень морфофункціонального стану репродуктивної системи самців та самок експериментальних тварин та їх корекція за допомогою регенеративних технологій
ОЛ Холодкова, ЕЛ Холодкова
ступеня дра мед. наук: спец. 14.03. 04 “Патологічна фізіологія”/ОЛ Холодкова …, 2010
22010
МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПЕРМАТОГЕННОГО ЭПИТЕЛИЯ МЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ АДРИБЛАСТИНА
ОЛ Холодкова, ДМ Пихтєєв, АЛ Щербатюк
Актуальные проблемы транспортной медицины, 131-135, 2006
22006
Трансформація хронічного гепатиту в цироз печінки–де «точка неповернення»
ОЛ Холодкова, ММ Перепелюк, НВ Нескоромна
International scientific and practical conference “Prospects for the …, 2018
12018
Тромбоцити: біологічні властивості та клінічний потенціал
ОЛ Холодкова
Вісник проблем біології і медицини 1 (2 (144)), 73-78, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20