Ольга Кальченко / Olga Kalchenko
Ольга Кальченко / Olga Kalchenko
Verified email at stu.cn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми формування інвестиційної політики в туристичній галузі
ОМ Кальченко
Чернігів: ЧНТУ, 2009
242009
Економічна безпека підприємств туристичної сфери
ОМ Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
212013
Проблеми інноваційного розвитку туристичної галузі України
ОМ Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 133-139, 2010
212010
Кластеризація в туристичній галузі
ОМ Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологі-чного університету: збірник, 186-195, 2009
212009
Теоретичні аспекти формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства
ОМ Кальченко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 320-326, 2016
162016
Теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств туристичної галузі
О Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 78-87, 2011
162011
Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки
СМ Шкарлет, ОМ Кальченко
Актуальні проблеми економіки, 36-43, 2009
142009
Improving efficiency of using agricultural land
РІ Rozum, IV Liubezna, OM Kalchenko
Науковий вісник Полісся, 193-196, 2017
112017
Кластеризація в туристичній галузі [Електронний ресурс]
ОМ Кальченко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Vcndtu/Ekon/2009_39 …, 0
11
Оцінка впливу факторів розвитку підприємств туристичної сфери
ОМ Кальченко
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2013
92013
Finansovyі analiz [Financial analysis]
OM Kalchenko, OV Shyshkina
Chernihiv: Vydavets Brahynets OV [in Ukrainian], 2018
82018
Фінансове планування на підприємствах реального сектору економіки
О Гонта, О Кальченко, О Жук
Проблеми і перспективи економіки та управління, 128-133, 2017
62017
Інноваційно-інвестиційний механізм підвищення ефективності підприємств туристичної сфери
ОМ Кальченко
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України …, 2011
62011
Essence of trust and its role in the development the economic relations of modern society
ES Maksym Dubyna, Olga Kalchenko
French Journal of Scientific and Educational Research 1 (2(12)), 352-356, 2014
52014
Фінансово-економічні проблеми функціонування туристичної галузі України
ОМ Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 78-87, 2010
52010
Фінансовий аналіз: навчальний посібник
ОМ Кальченко, ОВ Шишкіна
Чернігів: Видавець Брагинець ОВ 524, 3, 2018
42018
Складові інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств туристичної галузі
ОМ Кальченко
ББК 65: 65.052 Т 33, 228, 2011
42011
ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
ОМ Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник, 2009
42009
Insurance of export credits as a basis for the activation of foreign economic activities of enterprises
ОI Panchenko, OM Kalchenko
Науковий вісник Полісся, 169-175, 2018
32018
Історичні аспекти розвитку теоретичних підходів до фінансового планування
О Кальченко, О Панченко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 216-223, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20