Ольга Кальченко / Olga Kalchenko
Ольга Кальченко / Olga Kalchenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми інноваційного розвитку туристичної галузі України
ОМ Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 133-139, 2010
252010
Кластеризація в туристичній галузі
ОМ Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологі-чного університету: збірник, 186-195, 2009
252009
Проблеми формування інвестиційної політики в туристичній галузі
ОМ Кальченко
Чернігів: ЧНТУ, 2009
242009
Теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств туристичної галузі
О Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 78-87, 2011
212011
Improving efficiency of using agricultural land
РІ Rozum, IV Liubezna, OM Kalchenko
Науковий вісник Полісся, 193-196, 2017
202017
Економічна безпека підприємств туристичної сфери
ОМ Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
192013
Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки
СМ Шкарлет, ОМ Кальченко
Актуальні проблеми економіки, 36-43, 2009
172009
Теоретичні аспекти формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства
ОМ Кальченко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 320-326, 2016
162016
Кластеризація в туристичній галузі [Електронний ресурс]
ОМ Кальченко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Vcndtu/Ekon/2009_39 …, 0
12
Оцінка впливу факторів розвитку підприємств туристичної сфери
ОМ Кальченко
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2013
112013
Finansovyі analiz [Financial analysis]
OM Kalchenko, OV Shyshkina
Chernihiv: Vydavets Brahynets OV [in Ukrainian], 2018
102018
Інноваційно-інвестиційний механізм підвищення ефективності підприємств туристичної сфери
ОМ Кальченко
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України …, 2011
102011
Фінансове планування на підприємствах реального сектору економіки
О Гонта, О Кальченко, О Жук
Проблеми і перспективи економіки та управління, 128-133, 2017
92017
Tendentsii i perspektyvy rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy u skladi natsionalnoi ta svitovoi ekonomiky
SM Shkarlet, OM Kalchenko
Aktualni Problemy Ekonomiky 10, 36-43, 2009
72009
Функціональне призначення системи управління прибутком підприємства
ОМ Кальченко, ОВ Шишкіна, ОВ Анікейчик
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали п …, 0
6
Фінансовий аналіз: навчальний посібник
ОМ Кальченко, ОВ Шишкіна
Чернігів: Видавець Брагинець ОВ 524, 3, 2018
52018
Методичні підходи до оцінювання фінансової безпеки підприємства
ОМ Кальченко, ЯС Андросенко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 244-250, 2015
52015
Essence of trust and its role in the development the economic relations of modern society
ES Maksym Dubyna, Olga Kalchenko
French Journal of Scientific and Educational Research 1 (2(12)), 352-356, 2014
52014
Фінансово-економічні проблеми функціонування туристичної галузі України
ОМ Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 78-87, 2010
52010
Klasteryzatsiia v turystychnii haluzi
OM Kalchenko
URL: http://tourlib. net/statti_ukr/kalchenko5. htm.[In Ukrainian], 2009
52009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20