Підписатись
Ольга Кальченко / Olga Kalchenko
Ольга Кальченко / Olga Kalchenko
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кластеризація в туристичній галузі
ОМ Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологі-чного університету: збірник, 186-195, 2009
322009
Теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств туристичної галузі
О Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 78-87, 2011
302011
Проблеми інноваційного розвитку туристичної галузі України
ОМ Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 133-139, 2010
282010
Проблеми формування інвестиційної політики в туристичній галузі
ОМ Кальченко
Чернігів: ЧНТУ, 2009
272009
Improving efficiency of using agricultural land
RI Rozum, IV Liubezna, OM Kalchenko
Науковий вісник Полісся 1 (3 (11)), 193-196, 2017
262017
Економічна безпека підприємств туристичної сфери
ОМ Кальченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
222013
Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки
СМ Шкарлет, ОМ Кальченко
Актуальні проблеми економіки, 36-43, 2009
182009
Теоретичні аспекти формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства
ОМ Кальченко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 320-326, 2016
172016
Інноваційно-інвестиційний механізм підвищення ефективності підприємств туристичної сфери
ОМ Кальченко
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України …, 2011
132011
Finansovyі analiz [Financial analysis]
OM Kalchenko, OV Shyshkina
Chernihiv: Vydavets Brahynets OV [in Ukrainian], 2018
112018
Фінансове планування на підприємствах реального сектору економіки
О Гонта, О Кальченко, О Жук
Проблеми і перспективи економіки та управління, 128-133, 2017
112017
Оцінка впливу факторів розвитку підприємств туристичної сфери
ОМ Кальченко
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2013
112013
Функціональне призначення системи управління прибутком підприємства
ОМ Кальченко, ОВ Шишкіна, ОВ Анікейчик
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали п …, 0
10
Кластеризація в туристичній галузі [Електронний ресурс]
ОМ Кальченко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Vcndtu/Ekon/2009_39 …, 0
10
Development of a model of tool surface dressing when grinding with crossed wheel and cylindrical part axes
V Kalchenko, O Kalchenko, N Sira, D Kalchenko, V Morochko, V Vynnyk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (1-105), 23-29, 2020
62020
Klasteryzatsiia v turystychnii haluzi
OM Kalchenko
URL: http://tourlib. net/statti_ukr/kalchenko5. htm.[In Ukrainian], 2009
62009
Cluster tourism galuz [Clustering of the tourism industry]
OM Kalchenko
Visnyk ChDTU. Ser. Econom. Science 39, 186-195, 2009
62009
Tendentsii i perspektyvy rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy u skladi natsionalnoi ta svitovoi ekonomiky
SM Shkarlet, OM Kalchenko
Aktualni Problemy Ekonomiky 10, 36-43, 2009
62009
Development of the single-setup milling process model of the shaft support necks and cams
V Kalchenko, N Sira, O Kalchenko, D Kalchenko, V Vynnyk, V Morochko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (1-106), 48-54, 2020
52020
Essence of trust and its role in the development the economic relations of modern society
ES Maksym Dubyna, Olga Kalchenko
French Journal of Scientific and Educational Research 1 (2(12)), 352-356, 2014
52014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20