Сергій Головащенко (Sergii Golovashchenko  / Сергей Головащенко)
Сергій Головащенко (Sergii Golovashchenko / Сергей Головащенко)
доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного
Verified email at i.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Історія християнства: Курс лекцій
С Головащенко
К.: Либідь, 46, 1999
781999
Біблієзнавство
С Головащенко
Вступний курс. К.: Либідь, 2001
372001
Політична безпека України: концептуальні засади та система забезпечення
ВГ Кремень, ІФ Бінько, СІ Головащенко
К.: МАУП, 17, 1998
371998
Біблієзнавство. Вступний курс/Сергій Головащенко
С Головащенко
К.: Либідь, 2001
92001
Дослідження та викладання біблії в Київській духовній академії XІX-початку XX ст
СІ Головащенко
Vydavnyčyj viddil Ukraïnsʹkoï Pravoslavnoï Cerkvy, 2012
82012
Біблія як предмет популярного вивчення: київська візія кінця XIX-початку XX ст.(Володимир Рибінський)
С Головащенко
62010
Iсторiя християнства
С Головащенко
Ки1в, 1999
61999
Трудовая этика в оценке основных христианских вероисповеданий: прошлое и настоящее
С Головащенко
52010
Библия и библиологическая литература в Киево-Могилянской Академии конца XVIII–начала XIX ст.: тексты, жанры, традиции (Из опытов реконструкции духовно-интеллектуального …
СI Головащенко
Труди Київськой Духовної Академiї.–Київ, 23-40, 2011
42011
Студентські твори з бібліології в Київській духовній академії кінця ХІХ-початку ХХ ст.: вимоги та критерії оцінювання
С Головащенко
42011
Історична критика Біблії та виклад біблійної історії в КДА кінця XIX-початку XX століття (Ф. Покровський та В. Рибінський)
С Головащенко
42010
Про деякі аспекти бібліологічної спадщини СМ Сольського: біблійна ісагогіка
С Головащенко
42007
" Правила для руководства при составлении объяснительных примечаний к русскому тексту Библии" ЯО Олесницкого: передісторія російської тлумачної Біблії
С Головащенко
42006
Європейська біблеїстика в Київській Академії: текстуальна репрезентація персоналій та традицій
С Головащенко
42002
Святе Письмо в Україні (поширення та інтерпретація): києво-могилянська традиція в європейському контексті
С Головащенко
42002
Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ-поч. ХХ ст.): деякі понятійно-термінологічні питання дослідження
С Головащенко
32014
Древнееврейский язык в КДА как язык Библии: культурно-конфессиональные и идеологические обстоятельства изучения и преподавания
С Головащенко
Христианско-иудейский диалог: проблемы и мнения, 2011
32011
До питання про становлення в Київській духовній академії біблійної археології як науки: досвід ЯО Олесницького
С Головащенко
32008
Біблеїстична проблематика в Академії у 1861-1914 рр.: за публікаціями в" Трудах КДА"
С Головащенко
32004
Викладання й вивчення біблійних мов у Київській духовній академії: культурно-конфесійні та ідеологічні обставини
С Головащенко
32004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20