Вальдемар Вітлінський
Вальдемар Вітлінський
професор кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання економіки: Навч. посібник
ВВ Вітлінський
К.: КНЕУ 408, 2003
1177*2003
Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
К.: КНЕУ 480, 365, 2004
8942004
Ризик у менеджменті
ВВ Вітлінський, СІ Наконечний
К.: ТОВ «Борисфен-М 336, 1996
4731996
Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику
ВВ Вітлінський
К.: ДЕМІУР 212, 20, 1996
2191996
Економічний ризик: ігрові моделі
ВВ Вітлінський, ПІ Верченко, АВ Сігал, ЯС Наконечний
К.: КНЕУ 320, 2002
1592002
Економічний ризик та методи його вимірювання: Підручник
ВВ Вітлінський, СІ Наконечний, ОД Шарапов
К.: ІЗМН 1196, 1996
1501996
Кредитний ризик комерційного банку
ВВ Вітлінський
К.: Знання, 2000
1192000
Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності
ВВ Вітлінський
Фінанси України, 3-9, 2003
922003
Математичне програмування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ВВ Вітлінський, СІ Наконечний, ТО Терещенко
К.: КНЕУ 248, 2001
922001
Фінансова стійкість як системна характеристика комерційного банку
В Вітлінський, О Пернарівський
Банківська справа, 48-51, 2000
882000
Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності: навч. посіб.
ВВ Вітлінський, ЛЛ Маханець
К.: КНЕУ, 84, 2008
822008
Модель вибору інвестиційного проекту
ВВ Вітлінський, ВО Макаренко
Фінанси України, 63-72, 2002
462002
Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок
ВВ Вітлінський, ОМ Тимченко
Фінанси України, 132-139, 2007
442007
Фінансовий ризик і методи його вимірювання
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
Фінанси України, 13-23, 2000
342000
Концепція стратегії кредитного ризику
В Вітлінський, Г Великоіваненко, Я Наконечний, О Пернарівський
Банківська справа, 39-42, 2000
302000
Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень. Монографія/Під заг. ред. проф. СК Рамазанова
СК Рамазанов, ОА Бурбело, ВВ Вітлінський
Луганськ: Вид-во «Ноулідж, 2012
292012
Зміна парадигми в сучасній теорії економіко-математичного моделювання
ВВ Вітлінський, АВ Матвійчук
Економіка України, 35-43, 2007
282007
Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотка
В Вітлінський, О Пернарівський
Банківська справа, 63-66, 1997
281997
Економіко-математичне моделювання: Навч посібник/За заг. ред. ВВ Вітлінського
ВВ Вітлінський, СІ Наконечний, ОД Шарапов
К: КНЕУ, 2008
27*2008
Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
ВВ Вітлінський, ОД Шарапов
Збірник наукових праць, 2008
252008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20