Татьяна Польщакова; Tatyana Polshchakova
Татьяна Польщакова; Tatyana Polshchakova
ДУ "Укр.НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kurort.odessa.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
К вопросу о применении минеральных вод в раннем восстановительном лечении детей с онкогематологической патологией
ТА Золотарева, ТА Беличенко, ВВ Польщакова, АВ Паненко, ...
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 26-29, 2010
52010
Застосування реабілітаційних комплексів для дітей, хворих на неспецифічні рецидивуючі запальні захворювання органів дихання, інфікованих на туберкульоз
ТВ Польщакова
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 17-23, 2011
42011
Substantiation of the use of mineral waters in the rehabilitation treatment of children with oncohematological pathology
AV Panenko, TA Belichenko, TV Polshchakova, EA Ivanitskaya
Medico-Rehabilitation, Balneology, Physiotherapy, 8-12, 2010
32010
Обоснование применения минеральных вод в восстановительном лечении детей с онкогематологической патологией
АВ Паненко, ТА Беличенко, ТВ Польщакова, ЕА Иваницкая
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 8-12, 2010
32010
Деякі особливості перебігу й комплексної відновлювальної терапії дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт
ТІ Федорчук, ІВ Галіна, ТВ Польщакова
Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія, 27-29, 2004
32004
Диференційовані підходи до санаторно-курортної реабілітації дітей із супутніми захворюваннями органів травлення після лікування онкогематологічних захворювань та злоякісних …
ВО Поберська, ТВ Польщакова, ГА Шаповалова, ТС Янченко, ...
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 27-29, 2014
12014
Доцільність ранньої реабілітації дітей з онкологічними захворюваннями за поліклінічних умов
ТВ Польщакова
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 8-11, 2010
12010
Перспективи використання підземних мінеральних вод Східного регіону України у реабілітації пацієнтів з остеоартрозами та дорсопатіями
ТВ Польщакова, СГ Гуща, АІ Новікова
Pain medicine 3 (2/1), 38-38, 2018
2018
ДИНАМІКА КЛІНІЧНИХ ТА КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ У ДІТЕЙ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ СОЛІДНИХ ПУХЛИН ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ЗАГАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КОМПЛЕКСІВ ІЗ ДОДАТКОВИМ …
ГА Шаповалова, КД Бабов
ÓÊÐÀÍÑÜÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ìåäèöèíè, á³îëî㳿 òà ñïîðòó, 158, 2018
2018
Обгрунтування способу санаторно-курортної реабілітації дітей з онкогематологічними захворюваннями
ГА Шаповалова, ТВ Польщакова
Український журнал медицини, біології та спорту, 194-197, 2018
2018
Перспективи застосування мінеральних вод Східного регіону України у реабілітації пацієнтів з розповсюдженими хронічними соматичними захворюваннями
ТВ Польщакова, СГ Гуща, ОІ Андрієнко, ВВ Калюжна, ОВ Василькова, ...
Вода: гигиена и экология, 51-56, 2018
2018
Застосування кремнієвих мінеральних вод України та їх штучних аналогів у корекції експериментального гастриту
БА Насібуллін, СГ Гуща, ТВ Польщакова, ОЯ Олешко, ОІ Бахолдіна, ...
Вода: гигиена и экология, 40-45, 2018
2018
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ПРОЯЛЕНИЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА ВНУТРЕННИМ ПРИМЕНЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ" ЗБРУЧАНСКАЯ 77"
СГ Гуща, БА Насібуллін, ТВ Польщакова, ТВ Гладкий, ОЛ Плакіда, ...
American Scientific Journal, 5-9, 2017
2017
Оцінка динаміки психосоматичного стану у дітей в період ремісії онкогематологічних захворювань за комплексом реабілітації з диференційованим призначенням питного водолікування …
ГА Шаповалова, ТВ Польщакова
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 97-98, 2017
2017
Efficiency of balneoradonotherapy by mineral water from well№ 604 of Ostrivnoy area Khmelnytsky deposit Vinnytsa region in the sanatorium" Radon"(Khmilnyk)
ТВ Польщакова, ЛВ Бевз, СГ Гуща
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 28-31, 2016
2016
Визначення змін функціонального стану нирок під впливом кремнієвих слабко та маломінералізованих мінеральних вод в експерименті
ПТВ Насібуллін Б.А., Гуща С.Г., Ярошенко Н.О.
Медична реабілітація, курортологія фізіотерапія, 34-38, 2016
2016
Application of" dry" carbon dioxide baths in the conditions of sanatorial resort rehabilitation of children in remission of oncological diseases
ТВ Польщакова, ГА Шаповалова, ЛВ Кубиніна, ОВ Лукаш
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 29-34, 2015
2015
Застосування зовнішньої бальнеотерапії розведеною ропою підземних вод свердловини№ 1012 санаторю ім. М. Гоголя у м. Миргород Полтавської області у хворих з різноманітною …
ТВ Польщакова, ОМ Нікіпелова
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 18-23, 2013
2013
Возможность использования минеральных вод Украины разного химического состава при реабилитации детей в периоде ремиссии онкологических заболеваний
ВА Поберская, АА Шаповалова, ТВ Польщакова
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 38-42, 2013
2013
Вплив комплексної санаторно-курортної реабілітації з використанням сульфатвміщуючих вод на відновлення функціонального стану печінки у дітей з онкогематологічними захворюваннями
ТО Біличенко, ТВ Польщакова, АВ Паненко, ГА Шаповалова, ...
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 13-16, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20