Follow
Наталія Кирич, Kyrych Nataliia
Наталія Кирич, Kyrych Nataliia
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія
БМ Кирич Н.Б., Андрушків
Тернопіль: Тернограф, 2008
76*2008
Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
652009
Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємств
Н Кирич
Україна: аспекти праці, 39-42, 2008
602008
Антикризова стратегія–умова стабільного розвитку підприємства
НБ Кирич
НБ Кирич, НЄ Юрик//Сталий розвиток економіки, 57-62, 2010
262010
Від стабілізації суспільного виробництва–до сталого розвитку суспільства: монографія
НБ Кирич
Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя 203, 2003
232003
Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств–основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 4-13, 2014
212014
Проблеми теорії і практики менеджменту
НБ Кирич, БМ Андрушків, ОІ Вівчар, ВЛ Гевко, ЛМ Мельник
Тернопіль: Вид. ТзОВ «Терно-Граф 312, 2009
21*2009
Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз
БМ Андрушків, НБ Кирич, ІП Сівчук
Регіональна економіка, 206-211, 2008
212008
Теоретичні та прикладні механізми управління стратегією підвищення господарсько-фінансової стабільності підприємства
НБ Кирич
Економіка: проблеми теорії та практики, 136-142, 2008
172008
Організаційні механізми реалізації стратегії підвищення фінансово–господарської стабільності підприємства
НБ Кирич
Матеріали Х наукової конференції ТДТУ імені Івана Пулюя, Тернопіль, 17-18, 2006
172006
Постановка проблеми
НБ Кирич, ОІ Богдан, ОО Лапко, БМ Андрушків, НБ Кирич, ЮМ Бажал
17*
Конкурентоспроможність переробних підприємств–запорука економічної стабільності галузі та сталого розвитку суспільства
НБ Кирич
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
162010
Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки
БМ Андрушків, НБ Кирич, ЛЯ Малюта
Економіка та держава, 15-18, 2008
152008
Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства
Н Кирич
Україна: аспекти праці, 46-50, 2008
152008
Економіка підприємства: посіб. з самост. вивч. курсу
БМ Андрушків, ПС Харів, НБ Кирич
Тернопіль: ТІСІТ, 2007
152007
Шляхи і методи прийняття управлінських рішень (психологічні аспекти менеджменту)
НБ КИРИЧ, БМ Андрушків, ВА Паляниця, ЛМ Мельник
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
142009
Особливості управління техніко-економічними факторами стабілізації виробництва на сучасному етапі
НБ Кирич
Галицький економічний вісник, 9, 2006
142006
Особливості організації транспортного обслуговування в умовах трансформаційного суспільства
НБ Кирич, БМ Андрушків, ОБ Погайдак, Б Керничний
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 33-39, 2013
132013
Стратегія розвитку консалтингу в системі управління інноваційним розвитком підприємства
Б Андрушків, Н Кирич, О Погайдак, Л Мельник, Р Шерстюк, С Співак
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2016
122016
Дослідження моделей бенчмаркінгу
Н Кирич, Н Шведа
Соціально-економічні проблеми і держава, 286–296-286–296, 2013
122013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20