Valentina Vasilieva
Valentina Vasilieva
Odessa national polytechnic university
Подтвержден адрес электронной почты в домене itdmi.opu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Разработка модели представления компетенций в проектах обучения
АЕ Колесников, ДВ Лукьянов, ВЮ Васильева
Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Стратегічне управління, управління портфелями …, 2016
92016
Розробка моделі життєвого циклу наукових публікацій
ВД Гогунський, ТО Лященко, ВЮ Васильєва
Управління розвитком складних систем, 75-83, 2015
42015
Управление проектами повышения публикационной активности в информационных интернет-ресурсах
ВА Яковенко, ВЮ Васильева, АС Коляда, ВД Гогунский
Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології і взаємодії", 2016
22016
Розробка марківської моделі управління міжнародними пректами
ВД Гогунський, ЕВ Власенко, ВЮ Васильева, ВВ Лебедь
Науково-методичний семінар «Шляхи реалізації кредитно-модульної системи», 89-95, 2014
2*2014
Управління процесом формування наукометричних показників наукових публікацій
ВД Гогунський, ВЮ Васильєва, ВО Яковенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві 7 (2), 2014
22014
Використання дискретних і неперервних марківських ланцюгів для поглинаючих станів системи
ТМ Олех, ЮС Барчанова, ВЮ Васильєва
Управління розвитком складних систем, 40-45, 2016
12016
Інтеграція у світову спільноту університетів через публікаційну активність в Internet – просторі
ВЮ Васильєва, ВД Гогунський, ГО Оборський
Управління проектами: стан та перспективи. Міжнародна науково-практична …, 2016
2016
Оценка публикационной активности
ВЮ Васильева, ГА Оборский
Управління розвитком технологій : міжнародна науково-практична конференція, 2016
2016
Ergodicity of project management system
KV Kolesnikova, TM Olekh, YS Barchanova, VY Vasilieva
Odes' kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi 2015 (3), 83-91, 2015
2015
Научное издание «Труды Одесского политехнического университета» в зеркале Google Академия
ЄВ Колєснікова, ВЮ Васильєва
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи : науково-методичний семінар, 79-86, 2015
2015
Наукометричні бази і рейтинги університетів
ГО Оборський, ВД Гогунський, Васильєва, В.Ю.
«Адаптивні технології управління навчанням ATL-2015», 41-44, 2015
2015
Необхідність складання рейтингів успішності вищих навчальних закладів як складова розвитку та довіри до освітніх послуг
ВЮ Васильева, ГА Оборский
Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та …, 2015
2015
Формирование единого образовательного пространства университета
АЕ Колесников, ТВ Отрадская, ВВ Ю.
Науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи», 69-70, 2015
2015
Философия успеха на востоке и западе
ДВ Лукьянов, ВЮ Васильева, ЕН Дмитренко
Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства»., 161-164, 2015
2015
ERGODICITY OF PROJECT MANAGEMENT SYSTEM
KV Коlesnikova, TM Оlekh, YS Barchanova, VY Vasilieva
Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi. 47 (3), 83-90, 2015
2015
Управление проектом создания информационной среды университета
АЕ Колесников, СВ Ткачук, ТВ Отрадская, ВЮ Васильева
Високі технології в машинобудуванні. 25 (1), 72-79, 2015
2015
Процессный подход и модель управления качеством образования по новым стандартам ISO
ТВ Отрадская, ВЮ Васильева, АГ Оборская
Электротехнические и компьютерные системы. Инновации в образовании, науке и …, 2015
2015
Марківська модель управління міжнародними проектами
ГО Оборський, ВЮ Васильєва, ВВ Лебідь
Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства», 144-145, 2014
2014
Проект инновационного развития университета
ГО Оборський, ВЮ Васильєва, ВВ Лебідь
Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та …, 2014
2014
Розробка моделі оцінки комунікацій в міжнародних проектах
ЕВ Власенко, ВВ Лебедь, ВЮ Васильева
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві 1 (1), 42-47, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20