Піскарьов Олексій Миколайович, Пискарёв А.Н., Piskarev A.N.
Піскарьов Олексій Миколайович, Пискарёв А.Н., Piskarev A.N.
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture // Харківський національний
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделі, методи та засоби діагностики технологічних процесів обробки ґрунту
ОМ Піскарьов
Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України: Вісник ХНТУСГ …, 2012
42012
Лабораторно-польові дослідження орного агрегату з різними варіантами начіпки
ВІ Пастухов, СМ Скофенко, ГВ Фесенко, ОМ Піскарьов, ВВ Качанов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2010
42010
Особливості математичного моделювання технологічного процесу обробки ґрунту
ОМ Піскарьов
Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України: Вісник ХНТУСГ …, 2010
42010
Fuzzy predictive model of solar panel for decision support system in the management of hybrid grid
S Tymchuk, S Shendryk, V Shendryk, O Piskarov, A Kazlauskayte
International Conference on Information and Software Technologies, 416-427, 2019
32019
Методологія ефективного комп'ютерного моделювання технологічних процесів сільськогосподарського призначення
ІО Фурман, ОМ Піскарьов, МВ Бакум, ЮМ Манчинський
Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України: Вісник ХНТУСГ …, 2009
2*2009
Система контролю і керування висівом насіння сівалки точного висіву
МВ Бакум, ВІ Пастухов, ОМ Піскарьов, ММ Майборода, ОІ Басов, ...
EP Patent 130,563, 2018
1*2018
Перспективи побудови інтелектуальних мереж SMART GRID на базі ПЛІС - технологій
СЯ Бовчалюк, СО Тимчук, ІО Фурман, ОМ Піскарьов
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 80-85, 2017
12017
Комп’ютерна система контролю та діагностики параметрів технологічних процесів
ОМ Піскарьов, ОІ Фурман
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2015
12015
Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 187" Проблеми
ОВ Нанка, МЛ Лисиченко, ОМ Мороз, НГ Косуліна, МП Кунденко, ...
1
Проектування системи автоматичного керування охолоджуючою установкою
КО Шинкаренко, ОМ Піскарьов
ХНТУСГ, 2020
2020
Автоматизація системи керування пневмоочищенням зерна
ДС Шопін, ОМ Піскарьов
ХНТУСГ, 2020
2020
Розробка та дослідження автоматизованої системи керування мікрокліматом у теплиці
КА Плєханова, ВЮ Кравцова, ОМ Піскарьов
ХНТУСГ, 2020
2020
Ключові вимоги до системи моніторингу, збору та обробки інформації про стан електрообладнная
ВО Дмитренко, ОМ Піскарьов
Харків, 2019
2019
Особливості імітаційного моделювання сільськогосподарських машин
ОМ Піскарьов, РМ Старовєров
ХНТУСГ, 2019
2019
Computer simulation of agricultural machinery parts
S Tymchuk, A Avtukhov, O Piskarov, O Romanashenko
Chicago, Illinois, USA., 2019
2019
Спосіб підвищення надійності функціонування програмованого логічного контролера
ІО Фурман, СЯ Бовчалюк, ОЮ Аллашев
2018
Автоматизована система контролю та діагностики параметрів обробки грунту
ВА Пирожок, МР Бондаренко, ОМ Піскарьов
Харків, 2018
2018
Автоматизована система керування пневмоочищенням зерна
АГ Кучерява, ОЮ Будицкий, ОМ Піскарьов
Харків, 2018
2018
Поняття та функції систем SCADA/HMI
НГ Чала, ОМ Піскарьов
Харків, 2018
2018
Побудова моделі якості програмних засобів логічного керування промисловим обладнанням
ІО Фурман, СО Тимчук, ОМ Піскарьов, ОЮ Аллашев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20