Піскарьов Олексій Миколайович, Пискарёв А.Н., Piskarev A.N.
Піскарьов Олексій Миколайович, Пискарёв А.Н., Piskarev A.N.
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделі, методи та засоби діагностики технологічних процесів обробки ґрунту
ОМ Піскарьов
Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України: Вісник ХНТУСГ …, 2012
32012
Лабораторно-польові дослідження орного агрегату з різними варіантами начіпки
ВІ Пастухов, СМ Скофенко, ГВ Фесенко, ОМ Піскарьов, ВВ Качанов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2010
32010
Особливості математичного моделювання технологічного процесу обробки ґрунту
ОМ Піскарьов
Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України: Вісник ХНТУСГ …, 2010
32010
Система контролю і керування висівом насіння сівалки точного висіву
МВ Бакум, ВІ Пастухов, ОМ Піскарьов, ММ Майборода, ОІ Басов, ...
EP Patent 130,563, 2018
1*2018
Безпечний пліс-контролер паралельної дії, як інтелектуальне ядро Smart Grid
СЯ Бовчалюк, СО Тимчук, ИА Фурман, ОМ Піскарьов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
12017
Методологія ефективного комп'ютерного моделювання технологічних процесів сільськогосподарського призначення
ІО Фурман, ОМ Піскарьов, МВ Бакум, ЮМ Манчинський
Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України: Вісник ХНТУСГ …, 2009
1*2009
Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 187" Проблеми
ОВ Нанка, МЛ Лисиченко, ОМ Мороз, НГ Косуліна, МП Кунденко, ...
1
Fuzzy Predictive Model of Solar Panel for Decision Support System in the Management of Hybrid Grid
S Tymchuk, S Shendryk, V Shendryk, O Piskarov, A Kazlauskayte
International Conference on Information and Software Technologies, 416-427, 2019
2019
Computer simulation of agricultural machinery parts
S Tymchuk, A Avtukhov, O Piskarov, O Romanashenko
Chicago, Illinois, USA., 2019
2019
Спосіб підвищення надійності функціонування програмованого логічного контролера
ІО Фурман, СЯ Бовчалюк, ОЮ Аллашев
2018
Поняття та функції систем SCADA/HMI
НГ Чала, ОМ Піскарьов
Харків, 2018
2018
Побудова моделі якості програмних засобів логічного керування промисловим обладнанням
ІО Фурман, СО Тимчук, ОМ Піскарьов, ОЮ Аллашев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
2018
Перспективи побудови інтелектуальних мереж SMART GRID на базі ПЛІС - технологій
СЯ Бовчалюк, СО Тимчук, ІО Фурман, ОМ Піскарьов
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 80-85, 2017
2017
Разработка и исследование технологического визуального программирования задач логического управления
I Furman, A Allashev, A Piskarev, S Bovchaliuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (2 (90)), 2017
2017
Development and study of technological visual programming of logic control problems
I Furman, A Allashev, A Piskarev, S Bovchaliuk
Eastern-European Journal of Enterprise technologies 90 (6/2), 23-31, 2017
2017
Принципи побудови універсальних комплексів АСКТП сушки зерна
РМ Старовєров, ОМ Піскарьов, СО Тимчук
Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК, 76-78, 2016
2016
Комп’ютерна система контролю та діагностики параметрів технологічних процесів
ОМ Піскарьов, ОІ Фурман
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2015
2015
Автоматизована система контролю та діагностики параметрів обробки грунту
ОМ Піскарьов
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 4 (15), 210-213, 2015
2015
Визначення параметрів робочих органів систем обробки грунту
ОМ Піскарьов
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 4 (Вип 15 …, 2015
2015
Автоматизоване комп'ютерне тестування знань студентів вищих навчальних закладів
СЯ Бовчалюк, ОМ Піскарьов
Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК, 74-75, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20