Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
TitleCited byYear
Страхування: підручник
ВД Базилевич
К.: Знання, 2008
2162008
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
206*2006
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
942005
Маркетинг
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання, 2009
802009
Динамічна економетрика
ОІ Черняк, АВ Ставицький
К.: КВІЦ, 120, 2000
59*2000
Strakhuvannia [Insurance]
VD Bazylevych, KV Bazylevych, RV Pikus
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2008
58*2008
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч.
АО Старостіна, НП Гончарова, ЄВ Крикавський
К.: Знання, 2009
562009
Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise]
VM Heiets, MO Kyzym, TS Klebanova, OI Cherniak
Kharkiv [in Ukrainian], 2006
55*2006
Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Simulation of economic security: state, region, enterprise]
VM Heiets, MO Kyzym, TS Klebanova, OI Cherniak
Kharkiv, VD «INZhEK» Publ, 2006
462006
Modeli i metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia [Models and methods of social and economic forecasting]
VM Heiets, TS Klebanova, OI Cherniak, VV Ivanov, NA Dubrovina, ...
Kharkiv: INZhEK 396, 2005
352005
Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посібник
О Черняк, О Обушна, А Ставицький
К, 2001
34*2001
Техніка вибіркових досліджень
ОІ Черняк
К.: МІВВЦ, 2001
34*2001
Renewable energy and security for Ukraine: challenge or smart way?
G Kharlamova, S Nate, O Chernyak
Journal of International Studies 9 (1), 88-115, 2016
332016
Modeling of economic security: state, region, enterprise
VM Hejecʹ, MO Kyzym, TZ Klebanova
Modeljuvannja ekonomičnoji bezpeky: deržava, rehion, pidpryjemstvo …, 2006
26*2006
Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності/За ред. ВД Базилевича
Є Слуцький
К.: Знання, 2007
252007
Credit risk modeling using bayesian networks
T Pavlenko, O Chernyak
International Journal of Intelligent Systems 25 (4), 326-344, 2010
232010
Економетрика. Підручник
ОІ Черняк
За ред. ОІ Черняка.–Київ: Видавничо-поліграфічний центр" Київський університет, 2010
23*2010
Моделi i методи соцiально-економiчного прогнозування: пiдручник
ВМ Ге, ТС Клебанова, ОI Черняк, ВВ Iванов, НА Дубровiна, ...
21*2005
Strakhuvannya: pidruchnyk
VD Bazylevych, KS Bazylevych, RV Pikus
Kyyiv: Znannya, 2008
20*2008
Інтелектуальний аналіз даних
ОІ Черняк, ПВ Захарченко
Знання, 2010
17*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20