Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Страхування: підручник
ВД Базилевич
К.: Знання, 2008
2252008
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
221*2006
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
972005
Маркетинг
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання, 2009
862009
Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise]
VM Heiets, MO Kyzym, TS Klebanova, OI Cherniak
Kharkiv [in Ukrainian], 2006
71*2006
Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Simulation of economic security: state, region, enterprise]
VM Heiets, MO Kyzym, TS Klebanova, OI Cherniak
Kharkiv, VD «INZhEK» Publ, 2006
62*2006
Динамічна економетрика
ОІ Черняк, АВ Ставицький
К.: КВІЦ, 120, 2000
61*2000
Strakhuvannia [Insurance]
VD Bazylevych, KV Bazylevych, RV Pikus
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2008
58*2008
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч.
АО Старостіна, НП Гончарова, ЄВ Крикавський
К.: Знання, 2009
562009
Modeli i metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia [Models and methods of social and economic forecasting]
VM Heiets, TS Klebanova, OI Cherniak, VV Ivanov, NA Dubrovina, ...
Kharkiv: INZhEK 396, 2005
382005
Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посібник
О Черняк, О Обушна, А Ставицький
К, 2001
37*2001
Renewable energy and security for Ukraine: challenge or smart way?
G Kharlamova, S Nate, O Chernyak
Journal of International Studies 9 (1), 88-115, 2016
352016
Техніка вибіркових досліджень
ОІ Черняк
К.: МІВВЦ, 2001
35*2001
Modeling of economic security: state, region, enterprise
VM Hejecʹ, MO Kyzym, TZ Klebanova
Modeljuvannja ekonomičnoji bezpeky: deržava, rehion, pidpryjemstvo …, 2006
26*2006
Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності/За ред. ВД Базилевича
Є Слуцький
К.: Знання, 2007
252007
Credit risk modeling using bayesian networks
T Pavlenko, O Chernyak
International Journal of Intelligent Systems 25 (4), 326-344, 2010
242010
Інтелектуальний аналіз даних
ОІ Черняк, ПВ Захарченко
Знання, 2010
23*2010
Економетрика. Підручник
ОІ Черняк
За ред. ОІ Черняка.–Київ: Видавничо-поліграфічний центр" Київський університет, 2010
23*2010
Strakhuvannya: pidruchnyk
VD Bazylevych, KS Bazylevych, RV Pikus
Kyyiv: Znannya, 2008
21*2008
Моделi i методи соцiально-економiчного прогнозування: пiдручник
ВМ Ге, ТС Клебанова, ОI Черняк, ВВ Iванов, НА Дубровiна, ...
21*2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20