Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
Підтверджена електронна адреса в univ.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
222*2006
Страхування: підручник
ВД Базилевич
К.: Знання, 2008
1722008
Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise]
VM Heiets, MO Kyzym, TS Klebanova, OI Cherniak
Kharkiv: VD «INZhEK, 2006
1092006
Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Simulation of economic security: state, region, enterprise]
VM Heiets, MO Kyzym, TS Klebanova, OI Cherniak
Kharkiv, VD «INZhEK» Publ, 2006
107*2006
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
102*2005
Маркетинг
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання, 2009
862009
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч.
АО Старостіна, НП Гончарова, ЄВ Крикавський
К.: Знання, 2009
632009
Динамічна економетрика
ОІ Черняк, АВ Ставицький
К.: КВІЦ, 120, 2000
58*2000
Strakhuvannia [Insurance]
VD Bazylevych, KV Bazylevych, RV Pikus
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2008
57*2008
Modeli i metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia [Models and methods of social and economic forecasting]
VM Heiets, TS Klebanova, OI Cherniak, VV Ivanov, NA Dubrovina, ...
Kharkiv: INZhEK 396, 2005
382005
Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посібник
О Черняк, О Обушна, А Ставицький
К, 2001
38*2001
Renewable energy and security for Ukraine: challenge or smart way?
G Kharlamova, S Nate, O Chernyak
Journal of International Studies 9 (1), 88-115, 2016
372016
Техніка вибіркових досліджень
ОІ Черняк
К.: МІВВЦ, 2001
33*2001
Modeling of the Economic Security: State, Region, Enterprise
MO Heyets, TS Kizim, OI Klebanova, OI Chernyak
monograph/ВМ Geets, MO Kizim, ТS Klebanova, OI Chernyak ta іn, 2006
31*2006
Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності/За ред. ВД Базилевича
Є Слуцький
К.: Знання, 2007
262007
Credit risk modeling using bayesian networks
T Pavlenko, O Chernyak
International Journal of Intelligent Systems 25 (4), 326-344, 2010
242010
Інтелектуальний аналіз даних
ОІ Черняк, ПВ Захарченко
Знання, 2010
24*2010
Strakhuvannya: pidruchnyk
VD Bazylevych, KS Bazylevych, RV Pikus
Kyyiv: Znannya, 2008
22*2008
Моделi i методи соцiально-економiчного прогнозування: пiдручник та iн
ВМ Ге, ТС Клебанова, ОI Черняк, ВВ Iванов, НА Дубровiна, ...
22*2005
Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та можливого його банкрутства
ОІ Черняк, ВО Креківський, ВО Монаков, ДВ Ящук
Статистика України, 87-94, 2003
182003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20