Анжеліка Герасименко
Анжеліка Герасименко
професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики,
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Еволюція теорії конкуренції в історії економічної думки XVIII–XX століть
А Герасименко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 102-114, 2009
162009
Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки: монографія
АГ Герасименко
Київський національний торговельно-економічний університет, 2014
122014
Концентрація капіталу: сутність та основні форми реалізації
АГ Герасименко
Фінанси України, 116-123, 2005
122005
Конкуренція і конкурентна політика: категорії та поняття
В Лагутін, О Бакалінська, О Вертелєва, А Герасименко, Л Головко, ...
Київський національний торговельно-економічний університет, 2009
102009
Аналіз і контроль концентрації суб'єктів господарювання
АГ Герасименко
Київський національний торговельно-економічний університет, 2012
92012
Концентрація капіталу у трансформаційній економіці
АГ Герасименко
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.01. 01/Герасименко АГ–К., 2006.–20 с, 2006
72006
Монополія та економічна влада: історико-економічний аналіз
А Герасименко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 23-35, 2012
52012
Внутрішній ринок і торгівля України: структурно-інституціональна трансформація
ВД Лагутін, ЮМ Уманців, АГ Герасименко, ОГ Гриценко, ЮІ Боровик, ...
Київський національний торговельно-економічний університет, 2015
42015
Мікроекономічний аналіз диференціації товарів як джерела ринкової влади
АГ Герасименко
Економіка України, 31–41-31–41, 2013
4*2013
Еволюція ринкової влади: теоретико-економічний огляд
А Герасименко
Економічна теорія, 38-48, 2012
4*2012
Оцінка ефективності державного контролю за процесами концентрації в Україні
А Герасименко, Р Осінський
Конкуренція.–К.: АМКУ України, 2011
42011
Государственное регулирование концентрации капитала в экономике Украины
АГ Герасименко
Экономист, 65-73, 2006
42006
Вдосконалення державної політики в сфері концентрації капіталу як фактор підвищення економічної безпеки України
АГ Герасименко
Вісник Академії митної служби України, 14-19, 2006
32006
The methodology of competition assessment
A Gerasymenko, I Borovyk, S Afendikova
Економічний часопис-ХХІ, 52-55, 2017
22017
Теоретико-методологічний аналіз змісту інформаційної економіки
А Герсименко, В Свистільник
Економічний вісник Національного гірничого університету, 19 - 28, 2017
2*2017
Informative advertising: a market information provider or a seed of market power?
A Gerasymenko
ECOFORUM 1 (1), 58-63, 2012
22012
Оцінка ризиків колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії
А Герасименко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2011
22011
Організаційно-економічний інструментарій виявлення практики колективного домінування на олігопольних ринках України
А Герасименко
Підприємництво, господарство і право, 156-160, 2009
22009
Застосування теорії фокальних точок Т. Шеллінга до моніторингу конкуренції на олігопольних ринках
АГ Герасименко
Доступний з:< http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Etp/2008_21 …, 2008
22008
КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
АГ Герасименко
Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право., 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20