Подписаться
Анжеліка Герасименко (Anzhelika Gerasymenko)
Анжеліка Герасименко (Anzhelika Gerasymenko)
завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики ДТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Еволюція теорії конкуренції в історії економічної думки XVIII–XX століть
А Герасименко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 102-114, 2009
252009
Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки: монографія
АГ Герасименко
Київський національний торговельно-економічний університет, 2014
192014
Конкуренція і конкурентна політика: категорії та поняття
В Лагутін, О Бакалінська, О Вертелєва, А Герасименко, Л Головко, ...
Київський національний торговельно-економічний університет, 2009
192009
Концентрація капіталу: сутність та основні форми реалізації
АГ Герасименко
Фінанси України, 116-123, 2005
162005
Аналіз і контроль концентрації суб'єктів господарювання
АГ Герасименко
Київський національний торговельно-економічний університет, 2012
102012
Конкурентна політика: економічний зміст та напрями вдосконалення
АГ Герасименко
Стратегія розвитку України, 2014
82014
Монополія та економічна влада: історико-економічний аналіз
А Герасименко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 23-35, 2012
82012
Концентрація капіталу в трансформаційній економіці
АГ Герасименко
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.01. 01/Герасименко АГ–К., 2006.–20 с, 2006
72006
The methodology of competition assessment
A Gerasymenko, I Borovyk, S Afendikova
Економічний часопис-ХХІ, 52-55, 2017
62017
Стратегічні бар’єри входження в ринок як джерело ринкової влади
АГ Герасименко
Економічний вісник Донбасу, 123-130, 2013
52013
Мікроекономічний аналіз диференціації товарів як джерела ринкової влади
АГ Герасименко
Економіка України, 31–41-31–41, 2013
5*2013
Государственное регулирование концентрации капитала в экономике Украины
АГ Герасименко
Экономист, 65-73, 2006
52006
Теоретико-методологічний аналіз змісту інформаційної економіки
А Герасименко, В Свистільник
Економічний вісник Національного гірничого університету, 19 - 28, 2017
42017
Внутрішній ринок і торгівля України: структурно-інституціональна трансформація
ВД Лагутін, ЮМ Уманців, АГ Герасименко, ОГ Гриценко, ЮІ Боровик, ...
Київський національний торговельно-економічний університет, 2015
42015
Еволюція ринкової влади: теоретико-економічний огляд
А Герасименко
Економічна теорія, 38-48, 2012
4*2012
Оцінка ефективності державного контролю за процесами концентрації в Україні
А Герасименко, Р Осінський
Конкуренція.–К.: АМКУ України, 2011
42011
Вдосконалення державної політики в сфері концентрації капіталу як фактор підвищення економічної безпеки України
АГ Герасименко
Вісник Академії митної служби України, 14-19, 2006
42006
Informative advertising: a market information provider or a seed of market power?
A Gerasymenko
ECOFORUM 1 (1), 58-63, 2012
22012
Оцінка ризиків колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії
А Герасименко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2011
22011
Недосконалість ринкової інфраструктури-обмежувальний чинник розвитку конкуренції на внутрішньому ринку України
АГ Герасименко
Український соціум, 77-84, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20