Karpenko Nataliya, Карпенко Наталія Володимирівна,Карпенко Наталия Владимировна
Karpenko Nataliya, Карпенко Наталія Володимирівна,Карпенко Наталия Владимировна
Doctor of Economic Sciences, marketing professor, Полтавський університет економіки і торгівлі
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу
НВ Карпенко
РВВ ПУСКУ, 2008
432008
Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства
НВ Карпенко, НІ Яловега
ВНЗУ" Полтавський університет економіки і торгівлі", 2012
232012
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
НВ Карпенко
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010
232010
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ МОНОГРАФІЯ За загальною редакцією доктора економічних наук, професора НВ Карпенко
НВ Карпенко, МВ Макарова, НС Педченко, ВІ Перебийніс, ОС Тєлетов, ...
212018
Бенчмаркінг бізнес-процесів на підприємствах малого та середнього бізнесу
НВ Карпенко
Вид-во СумДУ, 2007
192007
Господарські зв’язки в інфраструктурному комплексі продовольчого ринку України: монографія
НВ Карпенко
Полтава: РВВ ПУСКУ 122, 2004
172004
Міжнародний досвід формування концепції соціально-відповідального маркетингу
НВ Карпенко
Академічний огляд, 129-135, 2013
142013
Маркетинг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
НВ Карпенко
Харків: Студцентр, 2004
142004
Управління маркетинговою політикою підприємства.
НВ Карпенко
Науковий вісник PUET: Economic Sciences 1 (5 (50)), 2014
122014
Історична ґенеза маркетингу в Україні
Н Карпенко
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 35-44, 2008
92008
Сучасний зміст маркетингової політики підприємства
НВ Карпенко
Економіка. Менеджмент. Підприємництво.–Луганськ: Східноукраїнський …, 2012
82012
Партизанський маркетинг у практиці малого та середнього бізнесу Полтавщини
Н Карпенко
Маркетинг в Україні, 43, 2007
82007
Управління портфелем бізнесу виробничого підприємства (на прикладі ЗАТ «Пирятинський сирзавод»)
Н Карпенко
Маркетинг в Україні, 44, 2007
82007
Маркетингова діяльність підприємства: сучасний стан
НВ Карпенко
Київ: Центр учбової літератури, 2019
72019
ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
НВ Карпенко
Головний редактор, 10, 2015
72015
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ВЯ Заруба, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ІЛ Решетнікова, ...
Університетська книга, 2008
72008
Методика оцінки потенціалу розвитку малого та середнього бізнесу
НВ Карпенко
Науковий вісник НЛТУ України 17 (6), 2007
72007
Методологічні засади цільової ринкової орієнтації підприємства
НВ Карпенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 154-160, 2012
62012
Інноваційні підходи до формування маркетингових комунікацій на фармацевтичному ринку
НВ Карпенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2012
62012
Маркетингова дiяльнiсть пiдприємств споживчої кооперацiї: монографiя
НВ Карпенко
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20