Follow
Іван Зуляк
Іван Зуляк
доктор історичних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ДІЯЛЬНІСТЬ “ПРОСВІТИ” В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ (50–90-ТІ РР. ХХ СТ.)
І Зуляк
УКРАЇНА ЄВРОПА СВІТ UKRAINE EUROPE, 173, 2005
482005
Діяльність Просвіти у національно-культурному відродженні Східної Галичини (1868–1914)
ММ Алексієвець, ІС Зуляк
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність.–Вип 19…, 1999
171999
Товариство Просвіта у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність
ІС Зуляк
Чернівці, 2006
122006
Діяльність товариства Просвіта у національно культур ному відродженні українського народу Східної Галичини.(друга половина XIX ст.—ХХ ст.)
ІС Зуляк
Чернівці 24, 6, 1997
101997
Українці у Другій Речі Посполитій
І Зуляк
Україна-Європа-Світ: Міжнародний науковий збірник. Серія: Історія…, 2011
82011
Роль Просвіти” у поширенні економічних знань у Східній Галичині (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
І Зуляк
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 151-159, 2010
82010
Взаємини" Просвіти" Східної Галичини з Волинню у міжвоєнний період
ІС Зуляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
62013
Взаємини" Просвіти" Східної Галичини з Волинню у міжвоєнний період
ІС Зуляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
62013
Діяльність господарської школи Просвіти у Милованні в міжвоєнний період–важливий чинник поступу української кооперації
ІС Зуляк
Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки, 77-85, 2013
42013
Діяльність господарської школи Просвіти у Милованні в міжвоєнний період–важливий чинник поступу української кооперації
ІС Зуляк
Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки, 77-85, 2013
42013
Репертуар аматорсько-театральних гуртків Просвіти міжвоєнного періоду
І Зуляк
Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал/[ред. колегія: Алексюк А., Брик М…, 2005
42005
Роль Просвіти Західної України в розвитку музейної справи в міжвоєнний період
І Зуляк, АБ Кліш
Культурна спадщина: традиції та інновації: тези науково-практичної…, 2019
32019
Антін Крушельницький: життя і діяльність (1878–1937 рр.)
ІС Зуляк, М Зуляк
ФОП Осадца ЮВ, 2019
32019
Міжнародна діяльність “Просвіти” у міжвоєнний період (1919–1939)
І Зуляк
Інститут українознавств ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008
32008
Освітній конгрес Просвіти–завершальний етап святкування 60-літнього ювілею товариства у міжвоєнний період
І Зуляк
Збірник друкується за рішенням Вченої ради Ніжинського державного…, 2005
32005
Читальні „Просвіти” Західної України у міжвоєнний період: завдання і програма освітньої праці. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені…
І Зуляк
Тернопіль.–2003.–Вип 2, 100-109, 2003
32003
Переслідування польською владою просвітнього руху у міжвоєнний період
І Зуляк
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім…, 2003
32003
Особливості польської політики на західноукраїнських землях (1919–1939)/Іван Зуляк
І Зуляк
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В…, 2002
32002
Агентурно-оперативна діяльність радянських органів держбезпеки у Західній Україні в 1939 р.
І Зуляк
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 2012
22012
Слідча і агентурно-оперативна робота НКВС в Україні у 1939 р.
ІС Зуляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20