Іван Зуляк
Іван Зуляк
доктор історичних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
ДІЯЛЬНІСТЬ “ПРОСВІТИ” В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ (50–90-ТІ РР. ХХ СТ.)
І Зуляк
УКРАЇНА ЄВРОПА СВІТ UKRAINE EUROPE, 173, 2005
252005
Діяльність “Просвіти” у національно-культурному відродженні українського народу Східної Галичини (1868–1914)
ММ Алексієвець, ІС Зуляк
Тернопіль [б. в.], 1999
81999
Діяльність товариства «Просвіта» у національно культур ному відродженні українського народу Східної Галичини.(друга половина XIX ст.—ХХ ст.)
ІС Зуляк
Чернівці 24, 6, 1997
71997
Роль Просвіти” у поширенні економічних знань у Східній Галичині (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
І Зуляк
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 151-159, 2010
52010
Товариство «Просвіта» у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність
ІС Зуляк
Іван Степанович Зуляк.–Чернівці, 2006.–32 с, 2006
52006
Українці у Другій Речі Посполитій
І Зуляк
Україна-Європа-Світ: Міжнародний науковий збірник. Серія: Історія …, 0
5
Репертуар аматорсько-театральних гуртків «Просвіти» міжвоєнного періоду
І Зуляк
Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал/[ред. колегія: Алексюк А., Брик М …, 2005
42005
Діяльність господарської школи Просвіти у Милованні в міжвоєнний період–важливий чинник поступу української кооперації
ІС Зуляк
Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки, 77-85, 2013
32013
Діяльність господарської школи Просвіти у Милованні в міжвоєнний період–важливий чинник поступу української кооперації
ІС Зуляк
Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки, 77-85, 2013
32013
Міжнародна діяльність “Просвіти” у міжвоєнний період (1919–1939)
І Зуляк
Інститут українознавств ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008
22008
Календарі" Просвіти"–важлива складова видавничої діяльності товариства (1869–1939 рр.)
І Зуляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Слідча і агентурно-оперативна робота НКВС в Україні у 1939 р.
І Зуляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010
12010
Видавнича діяльність «Просвіти» Західної України (1920-1939)
І Зуляк
Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка 1 …, 2004
12004
Особливості польської політики на західноукраїнських землях (1919–1939)/Іван Зуляк
І Зуляк
Naukovi zapysky: Serii͡a istorii͡a 1, 2002
12002
Освітній конгрес “Просвіти”–завершальний етап святкування 60-літнього ювілею товариства у міжвоєнний період
ІС Зуляк
Збірник друкується за рішенням Вченої ради Ніжинського державного …, 0
1
ВИБОРИ 1946 р. І УКРАЇНЦІ
І ЗУЛЯК
Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис" Галичина", 72-84, 2018
2018
Редакційно-видавнича праця Антона Крушельницького
І Зуляк, М Зуляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Громадсько-політична і культурно-просвітницька діяльність Антона Крушельницького (1878–1937 рр.): джерельна база наукової проблеми
І Зуляк, М Зуляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Громадсько-політична і культурно-просвітницька діяльність Антона Крушельницького (1878–1937 рр.): джерельна база наукової проблеми
І Зуляк, М Зуляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Громадсько-політична і культурно-просвітницька діяльність Антона Крушельницького (1878–1937 рр.): джерельна база наукової проблеми
І Зуляк, М Зуляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20