Підписатись
Іван Зуляк
Іван Зуляк
доктор історичних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ДІЯЛЬНІСТЬ “ПРОСВІТИ” В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ (50–90-ТІ РР. ХХ СТ.)
І Зуляк
УКРАЇНА ЄВРОПА СВІТ UKRAINE EUROPE, 173, 2005
582005
Діяльність «Просвіти» у національно-культурному відродженні Східної Галичини (1868–1914)
ММ Алексієвець, ІС Зуляк
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність.–Вип 19 …, 1999
191999
Товариство «Просвіта» у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність
ІС Зуляк
Чернівці, 2006
142006
Діяльність товариства «Просвіта» у національно культур ному відродженні українського народу Східної Галичини.(друга половина XIX ст.—ХХ ст.)
ІС Зуляк
Чернівці 24, 6, 1997
111997
Українці у Другій Речі Посполитій
І Зуляк
Україна-Європа-Світ: Міжнародний науковий збірник. Серія: Історія …, 2011
82011
Роль Просвіти” у поширенні економічних знань у Східній Галичині (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
І Зуляк
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 151-159, 2010
82010
Взаємини" Просвіти" Східної Галичини з Волинню у міжвоєнний період
ІС Зуляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
62013
Просвіта» і суспільно-політичний рух Західної України (1919–1939)
І Зуляк
Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових …, 2005
62005
Реалізація «Просвітою» програми ліквідації неписьменності в міжвоєнний період (1919—1939 рр.)
І Зуляк
Український історичний журнал, 103-112, 2005
52005
Репертуар аматорсько-театральних гуртків «Просвіти» міжвоєнного періоду
І Зуляк
Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал/[ред. колегія: Алексюк А., Брик М …, 2005
52005
Переслідування польською владою просвітнього руху у міжвоєнний період
І Зуляк
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім …, 2003
52003
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК “ПРОСВІТИ” В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919—1939 РР.)
І Зуляк
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В …, 2002
52002
Роль «Просвіти» Західної України в розвитку музейної справи в міжвоєнний період
І Зуляк, АБ Кліш
Культурна спадщина: традиції та інновації: тези науково-практичної …, 2019
42019
Діяльність господарської школи Просвіти у Милованні в міжвоєнний період–важливий чинник поступу української кооперації
ІС Зуляк
Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки, 77-85, 2013
42013
Освітній конгрес «Просвіти»–завершальний етап святкування 60-літнього ювілею товариства у міжвоєнний період
І Зуляк
Збірник друкується за рішенням Вченої ради Ніжинського державного …, 2005
42005
Читальні „Просвіти” Західної України у міжвоєнний період: завдання і програма освітньої праці. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені …
І Зуляк
Тернопіль.–2003.–Вип 2, 100-109, 2003
42003
Особливості польської політики на західноукраїнських землях (1919–1939)/Іван Зуляк
І Зуляк
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В …, 2002
42002
Антін Крушельницький: життя і діяльність (1878–1937 рр.)
ІС Зуляк, М Зуляк
ФОП Осадца ЮВ, 2019
32019
Міжнародна діяльність “Просвіти” у міжвоєнний період (1919–1939)
І Зуляк
Інститут українознавств ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008
32008
Просвіта» і греко-католицьке духовенство в умовах польської окупації
І Зуляк
Розстріляна і відроджена Церква (матеріали науково» теоретичної конференції …, 2001
32001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20