Іван Зуляк
Іван Зуляк
доктор історичних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ДІЯЛЬНІСТЬ “ПРОСВІТИ” В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ (50–90-ТІ РР. ХХ СТ.)
І Зуляк
УКРАЇНА ЄВРОПА СВІТ UKRAINE EUROPE, 173, 2005
352005
Діяльність “Просвіти” у національно-культурному відродженні українського народу Східної Галичини (1868–1914)
ММ Алексієвець, ІС Зуляк
Тернопіль [б. в.], 1999
111999
Роль Просвіти” у поширенні економічних знань у Східній Галичині (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
І Зуляк
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 151-159, 2010
92010
Діяльність товариства «Просвіта» у національно культур ному відродженні українського народу Східної Галичини.(друга половина XIX ст.—ХХ ст.)
ІС Зуляк
Чернівці 24, 6, 1997
91997
Товариство «Просвіта» у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність
ІС Зуляк
Іван Степанович Зуляк.–Чернівці, 2006.–32 с, 2006
82006
Українці у Другій Речі Посполитій
І Зуляк
Україна-Європа-Світ: Міжнародний науковий збірник. Серія: Історія …, 2011
72011
Репертуар аматорсько-театральних гуртків «Просвіти» міжвоєнного періоду
І Зуляк
Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал/[ред. колегія: Алексюк А., Брик М …, 2005
42005
Діяльність господарської школи Просвіти у Милованні в міжвоєнний період–важливий чинник поступу української кооперації
ІС Зуляк
Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки, 77-85, 2013
32013
Діяльність господарської школи Просвіти у Милованні в міжвоєнний період–важливий чинник поступу української кооперації
ІС Зуляк
Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки, 77-85, 2013
32013
Читальні „Просвіти” Західної України у міжвоєнний період: завдання і програма освітньої праці. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені …
І Зуляк
Тернопіль.–2003.–Вип 2, 100-109, 2003
32003
Переслідування польською владою просвітнього руху у міжвоєнний період
І Зуляк
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім …, 2003
32003
Особливості польської політики на західноукраїнських землях (1919–1939)/Іван Зуляк
І Зуляк
Наукові, 0
3
Роль «Просвіти» Західної України в розвитку музейної справи в міжвоєнний період
І Зуляк, АБ Кліш
Культурна спадщина: традиції та інновації: тези науково-практичної …, 2019
22019
Взаємини" Просвіти" Східної Галичини з Волинню у міжвоєнний період
І Зуляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
22013
Взаємини" Просвіти" Східної Галичини з Волинню у міжвоєнний період
І Зуляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
22013
Агентурно-оперативна діяльність радянських органів держбезпеки у Західній Україні в 1939 р.
І Зуляк
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 2012
22012
Міжнародна діяльність “Просвіти” у міжвоєнний період (1919–1939)
І Зуляк
Інститут українознавств ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008
22008
Календарі" Просвіти"–важлива складова видавничої діяльності товариства (1869–1939 рр.)
І Зуляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Просвіта” і радянофільський рух у Східній Галичині міжвоєнного періоду
І Зуляк
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 423-433, 2013
12013
Особливості організації та проведення «Просвітою» святкувань у Західній Україні в міжвоєнний період
І Зуляк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20