Кафедра математичного аналізу
Кафедра математичного аналізу
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Нарiзно неперервнi вiдображення i простори Кете: Дис... докт. фiз.-мат. наук: 01.01. 01
ВК Маслюченко
Чернiвцi, 1999
181999
Першi типи топологiчних векторних просторiв
ВК Маслюченко
Чернiвцi: Рута, 2002
162002
Дослiдження про нарiзно неперервнi вiдображення
ВК Маслюченко, ВВ Михайлюк, ОВ Собчук
Матерiали мiжнародної математичної конференцiї, присвяченої пам’ятi Ганса …, 1995
151995
Перший функцiональний лебеґiвський клас i берiвська класифiкацiя нарiзно неперервних вiдображень
ОО Карлова
Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту. Вип, 191-192, 2004
122004
Лiнiйнi неперервнi оператори
ВК Маслюченко
Чернiвцi: Рута, 2002
122002
Рiзновиди лiпшицевостi i множини точок розриву нарiзно диференцiйовних функцiй
ВГ Герасимчук, ВК Маслюченко, ВВ Михайлюк
Наук. вiсн. Чернiвецького ун–ту. Вип 134, 22-29, 2002
102002
Простори Гана i задача Дiнi
ВК Маслюченко
Мат. методи i фiз.-мех. поля.–1998.–41, 39-45, 1998
101998
Характеризація множин точок розриву нарізно неперервних функцій багатьох змінних на добутках метризовних просторів
ВК Маслюченко, ВВ Михайлюк
Український математичний журнал, 2000
92000
Наближення нарiзно i сукупно неперервних функцiй
ГА Волошин, ВК Маслюченко, ОВ Маслюченко
Карпатськi математичнi публiкацiї 2 (2), 11-21, 2010
82010
Многочлени Бернштейна i нарiзно неперервнi функцiї
ГА Власюк, ВК Маслюченко
Наук. вiсн. Чернiв. ун-ту. Математика.–2007.–Вип, 336-337, 2007
82007
ФУНКЦI ПЕРШОГО КЛАСУ БЕРА ЗI ЗНАЧЕННЯМИ В МЕТРИЗОВНИХ ПРОСТОРАХ FUNCTIONS OF THE FIRST BAIRE CLASS WITH VALUES IN METRIZABLE SPACES
ОО Карлова, ВВ Михайлюк
82006
Паракомпактність і лебегівська класифікація
ВК Маслюченко, ОВ Маслюченко, ВВ Михайлюк
Математичні методи та фізико-механічні поля 47 (2), 65-72, 2019
72019
Точки сукупної неперервності та великі коливання
ВК Маслюченко, ВВ Нестеренко
Український математичний журнал 62 (06), 791-800, 2010
72010
Сукупна неперервність K_h C-функцій зі значеннями в просторах Мура
ВК Маслюченко, ВВ Михайлюк, ОІ Філіпчук
Український математичний журнал 60 (11), 1539-1547, 2008
72008
Теореми про розклад операторів в L1 та їх узагальнення на векторні ґратки
ОВ Маслюченко, ВВ Михайлюк, ММ Попов
Український математичний журнал 58 (01), 26-35, 2006
62006
Сукупна неперервність і квазінеперервність горизонтально квазінеперервиих відображень
ВК Маслюченко, ВВ Нестеренко
Український математичний журнал, 2000
62000
Про нарiзнi i сукупнi модифiкацiї неперервностi
ВК Маслюченко
Мат. Студiї.–2006.–25 2, 213-218, 0
6
Про пошарово рівномірне наближення нарізно неперервних функцій многочленами
Г Волошин, В Маслюченко, О Маслюченко
Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка 10 (1-2), 135-158, 2013
52013
Топологiзацiя простору нарiзно неперервних функцiй
HA Voloshyn, VK Maslyuchenko
Carpathian Mathematical Publications 5 (2), 199-207, 2013
52013
Побудова ω-первiсних та рiзнi аналоги компактних операторiв: Дис... докт. фiз.-мат. наук: 01.01. 01
ОВ Маслюченко
Чернiвцi, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20