Кафедра математичного аналізу
Кафедра математичного аналізу
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Нарiзно неперервнi вiдображення i простори Кете: Дис... докт. фiз.-мат. наук: 01.01. 01
ВК Маслюченко
Чернiвцi, 1999
181999
Першi типи топологiчних векторних просторiв
ВК Маслюченко
Чернiвцi: Рута, 2002
142002
Перший функцiональний лебеґiвський клас i берiвська класифiкацiя нарiзно неперервних вiдображень
ОО Карлова
Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту. Вип, 191-192, 2004
112004
Лiнiйнi неперервнi оператори
ВК Маслюченко
Чернiвцi: Рута, 2002
102002
Дослiдження про нарiзно неперервнi вiдображення
ВК Маслюченко, ОВ Михайлюк, ОВ Собчук
Матерiали мiжнародної математичної конференцiї, присвяченої пам’ятi Ганса …, 1995
91995
Наближення нарiзно i сукупно неперервних функцiй
ГА Волошин, ВК Маслюченко, ОВ Маслюченко
Карпатськi математичнi публiкацiї 2 (2), 11-21, 2010
82010
Простори Гана i задача Дiнi
ВК Маслюченко
Мат. методи i фiз.-мех. поля.–1998.–41, 39-45, 1998
81998
Многочлени Бернштейна i нарiзно неперервнi функцiї
ГА Власюк, ВК Маслюченко
Наук. вiсн. Чернiв. ун-ту. Математика.–2007.–Вип, 336-337, 2007
72007
Рiзновиди лiпшицевостi i множини точок розриву нарiзно диференцiйовних функцiй
ВГ Герасимчук, ВК Маслюченко, ВВ Михайлюк
Наук. вiсн. Чернiвецького ун–ту. Вип 134, 22-29, 2002
72002
Характеризація множин точок розриву нарізно неперервних функцій багатьох змінних на добутках метризовних просторів
ВК Маслюченко, ВВ Михайлюк
Український математичний журнал 52 (06), 740-747, 2000
72000
Точки сукупної неперервності та великі коливання
ВК Маслюченко, ВВ Нестеренко
Український математичний журнал 62 (06), 791-800, 2010
52010
Берiвська i лебеґiвська класифiкацiя векторнозначних i многозначних вiдображень
ОО Карлова
Олена Олексiївна Карлова.–Чернiвцi, 2006.–137с, 2006
52006
ФУНКЦI ПЕРШОГО КЛАСУ БЕРА ЗI ЗНАЧЕННЯМИ В МЕТРИЗОВНИХ ПРОСТОРАХ FUNCTIONS OF THE FIRST BAIRE CLASS WITH VALUES IN METRIZABLE SPACES
ОО Карлова, ВВ Михайлюк
52006
Розмiрнiсть Лебеґа-Чеха та берiвська класифiкацiя векторнозначних нарiзно неперервних вiдображень
АК Каланча, ВК Маслюченко
Укр. мат. журн 55 (11), 1596-1599, 2003
52003
Паракомпактнiсть i лебеґiвська класифiкацiя/Маслюченко ВК, Маслюченко ОВ, Михайлюк ВВ
ОВ Маслюченко
Мат. методи та фiз.–мех поля–2004.–47 N 2, 65-72, 0
5
Про нарiзнi i сукупнi модифiкацiї неперервностi
ВК Маслюченко
Мат. студiї.–2006.–25, 213-218, 0
5
Про пошарово рівномірне наближення нарізно неперервних функцій многочленами
Г Волошин, В Маслюченко, О Маслюченко
Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка 10 (1-2), 135-158, 2013
42013
Топологізація простору нарізно неперервних функцій
ГА Волошин, ВК Маслюченко
Карпатські математичні публікації, 199-207, 2013
42013
Побудова ω-первiсних та рiзнi аналоги компактних операторiв: Дис... докт. фiз.-мат. наук: 01.01. 01
ОВ Маслюченко
Чернiвцi, 2012
42012
Про наближення нарiзно неперервних функцiй, 2π-перiодичних вiдносно другої змiнної
ГА Волошин, ВК Маслюченко
Науковий журнал Т. 2, № 1 2010, 4, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20