Шевченко М.В., Mykola Shevchenko, Н.В. Шевченко, ORCID 0000-0003-4915-1435
Шевченко М.В., Mykola Shevchenko, Н.В. Шевченко, ORCID 0000-0003-4915-1435
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
НАУКОВІ ОСНОВИ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В ПОЛЬОВИХ СІВОЗМІНАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора …
МВ Шевченко
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2015
20*2015
Ґрунтозахисна ресурсозберігаюча система основного обробітку ґрунту під культури в польових сівозмінах для умов лівобережного Лісостепу України
ШМВ Будьонний Ю.В.
Вісник Львівського ДАУ. Агрономія, 67-72, 2004
162004
. Вплив довготривалого застосування різних способів основного обробітку ґрунту на зміну забур’яненості та урожайності культур ланки сівозміни
МВШ Ю.В. Будьонний
Забур’яненість посівів та засоби і методи її зниження. – Матеріали 3-ї …, 2002
14*2002
Системи обробітку грунту
МВ Шевченко
Землеробство, 33-39, 2008
13*2008
Сравнительная оценка минимальных технологий обработки почвы при выращивании озимой пшеницы в северной степи Украины
НИП Шевченко Н.В., Е.М. Лебедь
Земледелие, С. 20-21, 2015
112015
Практикум із загального і меліоративного землеробства
Харків, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2005
92005
Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні
СА Балюк, ЛЛ Товажнянський, МВ Шевченко
Харків, 2010
8*2010
Агрохімічні аспекти мінімалізації обробітку ґрунту на чорноземах
КВО Шевченко М.В., Клочко М.К.
Вісник ХНАУ, серія „Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове …, 2008
82008
Сучасна система обробітку ґрунту в польових сівозмінах господарств Харківської області
ЮВ Будьонний, МВ Шевченко
Харків, 2004
82004
Урожайність і умови росту соняшнику залежно від способів основного обробітку ґрунту і гербіцидів у лівобережному Лісостепу
МВ Шевченко
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаева, 2006
72006
Вплив способів обробітку ґрунту та гербіцидів на врожайність просапних культур в Лівобережному Лісостепу
МВ Шевченко
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 138-142, 2014
52014
На Харківщині під буряки – орати
ІОВ Будьонний Ю.В., Шевченко М.В.
Цукрові буряки, 17-18, 2007
52007
Воднофізичні властивості чорноземних ґрунтів і продуктивність зернових культур
КМО Шевченко М.В., Будьонний В.Ю.
Вісник ХНАУ, серія „Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове …, 2012
42012
Застосування способів основного обробітку ґрунту під ячмінь в умовах лівобережного Лісостепу
МВ Шевченко
Уманський державний аграрний університет, 2007
42007
Поєднання системи основного обробітку ґрунту і гербіцидів під час вирощування соняшнику
БМП Шевченко М.В., Свиридов А.М.
Вісник ХНАУ, серія „Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове …, 2005
42005
Шляхи мінімалізації обробітку ґрунту при вирощуванні просапних культур в умовах лівобережного Лісостепу України
ШМВ Будьонний Ю.В.
Вісник ХНАУ, серія „Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове …, 2002
42002
Ефективність різних способів основного обробітку чорнозему типового в польовій сівозміні лівобережного Лісостепу України
ВДС Ю.В. Будьонний, М.В. Шевченко
Вісник Харківського ДАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія …, 2001
42001
Способы основной обработки почвы под посев озимой пшеницы
ВФ Пащенко, ЮВ Буденный, НВ Шевченко
Техника АПК, 1999
41999
Conformational rearrangements of the humic acid suprastructure of typical chernozem depending on the methods of soil cultivation
EV Skryl'nik, MV Shevchenko, MA Popіrnij, OT Nikolov
Bulletin of the National Academy of Sciences of Belarus. Biological Science …, 2018
3*2018
Ефективність мінімальних технологій обробітку ґрунту при вирощуванні зернових культур в Лівобережному Лісостепу
МВ Шевченко
Вінниця, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20