Sokolova Svitlana / Соколова Світлана / Соколова Светлана
Sokolova Svitlana / Соколова Світлана / Соколова Светлана
professor, Institute of Ukrainian language NAS of the Ukraine
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Префiксальний словотвiр дiєслiв у сучаснiй украiнськiй мовi
СО Соколова
Наук. думка, 2003
1282003
Имплицитная морфология русского языка (Творческое наследие О.М.Соколова)
ОМ Соколов, СО Соколова
Имплицитная морфология русского языка, 5-13, 2010
22*2010
Семантика и стилистика русского глагола
СО Соколова, НП Шумарова
Наукова думка, 1988
141988
Основні типи мовної поведінки киян (за даними анкетування)
С Соколова
Українська мова, 38-55, 2013
102013
Дієслова з постфіксом –ся як граматична проблема
СО Соколова
Мовознавчий вісник Черкаського національного університету імені Богдана…, 2009
9*2009
Час та його відображення в граматичних категоріях дієслова
СО Соколова
Мовознавство, 11-17, 1995
91995
Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі
С Соколова, В Труб, Л Масенко, О Данилевська, О Руда
Українські обрії: доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів/НАН України, Укр…, 2013
82013
Вопросы структурно-семантической дивергенции в лексике (Предисловие)
ОМ Соколов, СО Соколова
Вопросы структурно-семантической дивергенции в лексике, 9-14, 2009
6*2009
Префіксальні дієслова у системі міжрівневих мотиваційних відношень. - Автореф.дис. ... докт. филол. наук / 10.02.01
СО Соколова
Інститут української мови НАНУ, 2004
6*2004
Аспектуальні категорії українського дієслова на тлі інших слов’янських мов
СО Соколова
Українська мова, 61-70, 2003
62003
Семантичний аспект словотвірної мотивації:(на матеріалі префіксального словотвору дієслова
СО Соколова
Мовознавство, 33-41, 2000
62000
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ МОВИ, СТИЛІСТИКИ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИКИ
СО Соколова, СП Бибик
Українська мова, 133-145, 2014
52014
Дієслово як носій фреймової семантики
СО Соколова
Теоретична і дидактична філологія, 246-257, 2007
52007
Словотвірна мотивація в колі суміжних явищ
СО Соколова
Мовознавство, 2004
52004
МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ОЧИМА МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ
С Соколова
Українська мова, 71-83, 2014
42014
Регіональні особливості взаємодії мовних кодів за двомовного спілкування
С Соколова
Українська мова, 25-39, 2017
32017
Мовна ситуація Києва: погляд зовні
С Соколова
Українська мова, 3-17, 2012
32012
Аспектуальні особливості слов’янських мов у художньому перекладі
С Соколова, О Ачилова
Українська мова, 3-17, 2012
32012
Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія
ІР Вихованець, КГ Городенська, АП Загнітко, СО Соколова
22017
Вплив контактної мови: джерело помилок чи джерело збагачення
С Соколова
Українська мова, 17-27, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20