Sokolova Svitlana / Соколова Світлана / Соколова Светлана
Sokolova Svitlana / Соколова Світлана / Соколова Светлана
professor, Institute of Ukrainian language NAS of the Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Префiксальний словотвiр дiєслiв у сучаснiй украiнськiй мовi
СО Соколова
Наук. думка, 2003
1362003
Имплицитная морфология русского языка (Творческое наследие О.М.Соколова)
ОМ Соколов, СО Соколова
Имплицитная морфология русского языка, 5-13, 2010
30*2010
Семантика и стилистика русского глагола
СО Соколова, НП Шумарова
Наукова думка, 1988
131988
Основні типи мовної поведінки киян (за даними анкетування)
С Соколова
Українська мова, 38-55, 2013
112013
Вопросы структурно-семантической дивергенции в лексике (Предисловие)
ОМ Соколов, СО Соколова
Вопросы структурно-семантической дивергенции в лексике, 9-14, 2009
102009
Дієслова з постфіксом –ся як граматична проблема
СО Соколова
Мовознавчий вісник Черкаського національного університету імені Богдана …, 2009
10*2009
Час та його відображення в граматичних категоріях дієслова
СО Соколова
Мовознавство, 11-17, 1995
101995
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ МОВИ, СТИЛІСТИКИ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИКИ
СО Соколова, СП Бибик
Українська мова, 133-145, 2014
82014
Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі
С Соколова, В Труб, Л Масенко, О Данилевська, О Руда
Українські обрії: доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів/НАН України, Укр …, 2013
82013
Префіксальні дієслова у системі міжрівневих мотиваційних відношень. - Автореф.дис. ... докт. филол. наук / 10.02.01
СО Соколова
Інститут української мови НАНУ, 2004
7*2004
Аспектуальні категорії українського дієслова на тлі інших слов’янських мов
СО Соколова
Українська мова, 61-70, 2003
72003
Семантичний аспект словотвірної мотивації:(на матеріалі префіксального словотвору дієслова
СО Соколова
Мовознавство, 33-41, 2000
72000
Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія
ІР Вихованець, КГ Городенська, АП Загнітко, СО Соколова
52017
Дієслово як носій фреймової семантики
СО Соколова
Теоретична і дидактична філологія, 246-257, 2007
52007
Словотвірна мотивація в колі суміжних явищ
СО Соколова
Мовознавство, 2004
52004
Регіональні особливості взаємодії мовних кодів за двомовного спілкування
С Соколова
Українська мова, 25-39, 2017
32017
МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ОЧИМА МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ
С Соколова
Українська мова, 71-83, 2014
32014
Мовна ситуація Києва: погляд зовні
С Соколова
Українська мова, 3-17, 2012
32012
Аспектуальні особливості слов’янських мов у художньому перекладі
С Соколова, О Ачилова
Українська мова, 3-17, 2012
32012
Вплив контактної мови: джерело помилок чи джерело збагачення
С Соколова
Українська мова, 17-27, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20