Follow
Танасюк Ірина Михайлівна
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування кадрового потенціалу підприємства через розвиток креативних здібностей персоналу
ІМ Танасюк, СМ Кіршо
Бізнес інформ, 310-315, 2021
112021
Планування відтворення основних промислово- виробничих фондів на машинобудівних підприємствах
ІМ Танасюк
Одеський державний економічний університет, 1998
51998
Основні напрями підвищення продуктивності праці персоналу в сучасних умовах
І Танасюк, О Орленко
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 179-196, 2018
32018
Мікрокредитування як механізм ефективного стимулювання розвитку малих і середніх підприємств
ІМ Танасюк, ТВ Куклінова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили…, 2008
22008
Розвиток креативності персоналу підприємства як стратегічна умова конкурентоспроможності компанії
І Танасюк, С Кіршо
Економіка та суспільство, 2022
12022
Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства
ІМ Танасюк, ММ Дерменжі
Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і…, 0
1
Коригування стратегії підприємства в період економічної та політичної нестабільності
ІМ Танасюк
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали…, 0
1
СТРАТЕГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
І Танасюк, С Кіршо
Економіка та суспільство, 2023
2023
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ ПОЄДНАННЯ СИНХРОННОГО ТА АСИНХРОННОГО НАВЧАННЯ
ІМ Танасюк
Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-методичної конференції…, 2023
2023
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ
ІМ Танасюк
Відповідальні за випуск, 230, 2019
2019
АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКИХ СТАРТАПІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ВО Літвінова, ВС Малишко, ІМ Танасюк
Відповідальні за випуск, 44, 2019
2019
Створення організаційно-економічних умов зростання продуктивності праці персоналу підприємства
І Танасюк, О Орленко
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 178, 2019
2019
Основные направления повышения производительности труда персонала в современных условиях
ІМ Танасюк, ОМ Орленко
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 179-196, 2018
2018
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ІМ Танасюк
Укладачі–науковці кафедри економіки підприємства та організації…, 0
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Н Антонюк, І Береза, М Міщенко, О Грішнова, І Іжко, А Ковальов, ...
УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
КВ Куманова, ІМ Танасюк
ББК 65.9 (4 УКР) А 43, 90, 0
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОВ ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД У СУЧАСНИХ УМОВАХ
ІМ Танасюк, АВ Малишко
Укладачі–науковці кафедри економіки підприємства та організації…, 0
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ІМ Танасюк, ММ Дерменжі
Рекомендовано до друку вченою радою Одеського торговельно-економічного…, 0
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В УКРАЇНІ
ОМ Сопенюк, ІМ Танасюк
Праці Дев’тої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених…, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19