Танасюк Ірина Михайлівна
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія
ОГ Янковий
Одеса: Атлант 470, 2013
712013
Планування відтворення основних промислово- виробничих фондів на машинобудівних підприємствах
ІМ Танасюк
Одеський державний економічний університет, 1998
51998
Чинники ефективного оновлення виробничо-технологічної бази вітчизняних підприємств
ВГ Семенова, ІМ Танасюк, ИМ Танасюк
ІнтерГрафіка, 2009
32009
Мікрокредитування як механізм ефективного стимулювання розвитку малих і середніх підприємств
ІМ Танасюк, ТВ Куклінова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
12008
Основні напрями підвищення продуктивності праці персоналу в сучасних умовах
ІМ Танасюк, ОМ Орленко
2018
Фактори та шляхи підвищення прибутку на підприємстві
ЮВ Мирон
2016
Зменшення впливу сезонності виробництва на продуктивність праці за допомогою стратегії диверсифікації
ІМ Танасюк, ИМ Танасюк
НТУ «ХПІ», 2016
2016
Проблеми адаптації підприємства до ринкових змін
ІМ Танасюк, ИМ Танасюк
ОДЕУ, 2001
2001
Формування стратегії оновлення основних промислово-виробничих фондів на підприємства
ІМ Танасюк, ИМ Танасюк
ОДЕУ, 1998
1998
Укладачі–науковці кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету: Янковий ОГ–доктор економічних наук …
ВГ Семенова, ЮА Єгупов, ОО Дегтярьова, ГВ Кошельок, ОМ Бабій, ...
УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
КВ Куманова, ІМ Танасюк
ББК 65.9 (4 УКР) А 43, 90, 0
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОВ «ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД» У СУЧАСНИХ УМОВАХ
ІМ Танасюк, АВ Малишко
Укладачі–науковці кафедри економіки підприємства та організації …, 0
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ІМ Танасюк, ММ Дерменжі
Рекомендовано до друку вченою радою Одеського торговельно-економічного …, 0
КОРИГУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
ІМ Танасюк
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 0
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В УКРАЇНІ
ОМ Сопенюк, ІМ Танасюк
Праці Дев’тої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15