Григорій Журавель
Григорій Журавель
пофесор кафедри обліку у виробничій сфері, Тернопільський національний економічний університет, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Контролінг: монографія
МС Пушкар
Тернопіль: ТАНГ, 1997
246*1997
Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП)
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
Економічна думка, 2003
682003
Облікова політика підприємства в ринкових умовах: навч. посіб.
ГП Журавель, ВБ Клевець, ПЯ Хомин
К.: Професіонал, 2009
502009
Курс управлінського обліку: навч. посіб.
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
К.: Знання, 2007
452007
Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу)
ПЯ Хомин, ГП Журавель
Тернопіль: Економічна думка, 2007
382007
Курс фінансового обліку: навч. посібник
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
К.: Знання, 2007
362007
Звітність підприємств: навч. посіб.
ПЯ Хомин, ГП Журавель
К.: ВД «Професіонал, 2006
282006
Теорії бухгалтерського обліку: студії: монографія
ГП Журавель, ПЯ Хомин
Тернопіль: Економічна думка, 2008
242008
Податковий облік і звітність на підприємствах: Підручник
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
ВД «Професіонал, 2004
202004
Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: Навчальний посібник
ГП Журавель, ЯД Крупка, МС Палюх, ЛО Гуцайлюк, ТІ Фаріон
Тернопіль: Економічна думка, 1999
201999
Первинний та аналітичний облік на підприємстві
ПМ Герасим, ГП Журавель, РФ Бруханський
навчальний посібник/ПМ Гарасим, ГП Журавель, РФ Бруханський, ПЯ Хомин …, 2005
192005
Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Підручник для вузів
МС Пушкар, ГП Журавель, ЮЯ Литвин, ВГ Мельник
Тернопіль: ТАНГ, 1998
191998
Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення
ПМ Гарасим, ОМ Десятнюк, ГП Журавель, АІ Крисоватий, ПЯ Хомин
ВД" Професіонал", 2006
142006
Бюджетування в системі стратегічного планування діяльності підприємств залізничного транспорту
ВО Мельник, ГВ Журавель
Вісник економіки транспорту і промисловості, 183-185, 2009
132009
Фiнансовий, управлiнський i податковий облiк у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП)
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
Тернопiль, 522, 2003
92003
Методологія та методика економічних досліджень
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
Тернопіль: Астон, 2006
62006
Про особливості впровадження і використання модульно-рейтингової системи контролю знань студентів
ГП Журавель
Проблеми освіти: Наук.-метод. зб, 48-54, 2003
62003
Парадигмы и контрверсии в бухгалтерском учете (попытка консеквентного анализа)
ПЯ Хомин, ГП Журавель
Тернополь: Экономическая мысль, 2007
52007
Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України
ГП Журавель, ПМ Гарасим, МП Гарасим, ПЯ Хомин
Тернопіль, ТНЕУ, 2014
42014
Бухгалтерський облік у галузях народного господарства
ЯВ Мех, ГП Журавель, ЯД Крупка, АІ Крисоватий
НМК ВО, 1991
41991
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20