Олена Крикунова / Olena Krikunova / https://orcid.org/0000-0002-3275-1023
Олена Крикунова / Olena Krikunova / https://orcid.org/0000-0002-3275-1023
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) / Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лабораторний практикум по ґрунтознавству
ВГ Крикунов, ЮС Кравченко, ВВ Криворучко, ОВ Крикунова
Біла церква, 2003
172003
Агроекологічні проблеми землекористування Київської області
ОО Ракоїд, ЯП Діхтяр, ОВ Крикунова
Агробіологія, 55-59, 2011
52011
Ступінь використання поживних речовин з ґрунту і добрив різними сортами картоплі залежно від умов вирощування. Картоплярство-міжвід. темат. наук. зб. Вип. 36. ІК УААН. Київ: Аграр
МЯ Молоцький, ЮВ Федорук, ОВ Крикунова
МЯ Молоцький, 2007
42007
Моделювання процесів росту та розвитку буряків цукрових залежно від комплексного впливу кліматичних факторів
ЛМ Карпук, ОВ Крикунова, ОІ Присяжнюк, ВВ Поліщук
Агробіологія, 26-29, 2014
32014
Оптимізація агротехнічних заходів вирощування картоплі в Лісостепу України
ОВ Крикунова
спец. 06.01. 09 «Рослинництво»/ОВ Крикунова–К., 2000.–22 с, 0
3
Продуктивність посівів буряків цукрових залежно від генотипу
ЛМ Карпук, СП Вахній, ОВ Крикунова, ВМ Караульна, ЛВ Богатир, ...
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2018
22018
Грунтознавство. Лабораторный практикум/[Крикунов ВГ, Кравченко ЮС, Криворучко ВВ, Крикунова ОВ]
ВГ Крикунов
Бiла Церква, 2003
22003
Assessment of soil and soil trophic chains contamination by persistent organic pollutants
VS Khahula, VM Karaulna, LV Bogatyr, LM Karpuk, OV Krykunova, ...
Ukrainian Journal of Ecology 8 (2), 42-53, 2018
12018
Quality of sugar beet seeds and the ways of its increase
L Каrpuk, S Vachniy, O Krykunova, A Pavlichenko, V Doronin, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2016
12016
Продуктивність буряків цукрових залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду
ЛМ Карпук, СП Вахній, ОВ Крикунова, ММ Кикало, ВВ Поліщук
Агробіологія, 23-28, 2015
12015
Ефективність біопрепаратів за вирощування сільськогосподарських культур
СМ Сенчук, ОВ Крикунова
Землеробство, 18-23, 2008
12008
СТАН ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕПРИДАТНИХ ПЕСТИЦИДІВ НА ТЕРИТОРІЇ СТАВИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЛМ Карпук, ВМ Караульна, ЛВ Богатир, ОВ Крикунова, АА Павліченко
THE DEVELOPMENT OF NATURE SCIENCES: PROBLEMS AND SOLUTIONS, 74, 2018
2018
ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ОСУШУВАНОГО ОРГАНОГЕННОГО ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
ЛВ Богатир, ВМ Караульна, ЛМ Карпук, ОВ Крикунова, АА Павліченко
2018
Агроекологічна оцінка забруднення компонентів трофічних ланцюгів стійкими органічними забруднювачами
ВС Хахула, ВМ Караульна, ЛВ Богатир, ЛМ Карпук, ОВ Крикунова, ...
Ukrainian Journal of Ecology, 2018
2018
Утилізація забрудненої ДДТ фітомаси за анаеробних умов
ВМ Караульна, ЛВ Богатир, ЛМ Карпук
Науковий вісник НЛТУ України 28 (1), 2018
2018
Формування продуктивності біологічних форм буряків цукрових залежно від тривалості вегетаційного періоду1
ЛМ Карпук, СП Вахній, ОВ Крикунова, АА Павліченко
Новітні агротехнології, 2017
2017
Effect of ecological growing conditions on productivity stability and plasticity of male sterile hybrids of sugar beets
M Royik, M Kornieieva, Y Ermantraut, L Karpuk, S Vachniy, O Krykunova, ...
Агробіологія, 5-11, 2017
2017
Switchgrass seeds rising increase
L Каrpuk, S Vachniy, O Krykunova, A Pavlichenko, V Doronin, ...
Агробіологія, 97-100, 2017
2017
ERMANTRAUT Ye., KARPUK L., VACHNIY S., Doc. of Agricultural Sciences
O KRYKUNOVA, A PAVLICHENKO, V POLISHCHUK
Редакційна колегія, 4, 2017
2017
Формування продуктивності біологічних форм буряків цукрових залежно від тривалості вегетаційного періоду
LM Karpuk, SP Vachnii, OV Krykunova, AA Pavlichenko
Новітні агротехнології, 5-5, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20